Közeli határidő: fotópályázat határon túli fotósoknak

0
1142

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása alprojektje keretében KÁMME Fotóműhely címmel digitális fotópályázatot hirdetett. Az első kategória beküldési határideje december 13., a másodiké január 15.

Pályázatot nyújthat be minden 18. életévét betöltött, határon túli magyar hivatásos és amatőr fotós a következő keresztény ünnepekhez kapcsolódó kategóriákban:
1. Mindenszentek – Halottak napja – Advent (népszokások, a várakozás, a lelki felkészülés művészi ábrázolása).
2. Karácsony (még élő vagy újraélesztett népszokások, betlehemezés, kántálás, Jézus születésének ünnepe, Szent Család ünnepe, kiskarácsony…).
3. Húsvét (a böjt időszaka, böjti elcsendesedés, lelki folyamatok, kérdésfeltevések, istenkapcsolatok, még élő vagy újraélesztett népszokások…).
4. Pünkösd (Szentlélek eljövetelének és a keresztény egyház megalapításának ünnepe, még élő vagy újraélesztett népszokások, pünkösdi királyválasztás, búcsú).

A pályázatban való részvétel további feltételeként fotót kell beküldeni a Kárpát-medencei arcok – Önarckép kategóriában (Figyelem: nem szelfi, hanem olyan önarckép, amely a fotótechnika révén kifejezi a beküldő hitvallását, hogy hol helyezi el magát a világban.) Elvárás a keresztény tematika.

A pályázatra nem eseményt rögzítő vagy dokumentáló fotókat várnak, hanem a fotótechnika révén megfogalmazott művészi ábrázolást. Olyan új vagy egy évnél nem régebben készített fotó(ka)t lehet beküldeni, amelyet/amelyeket eddig még nem mutattak be. A pályázatra egy szerző legfeljebb tizenöt képet küldhet. Egy kategóriában beküldhető fényképek száma: legfeljebb három. Nem kötelező az összes kategóriában részt venni.
Digitális képek esetén az eredeti mű rövidebb oldala minimum 2500 pixel legyen. A pályázónak rendelkeznie kell az eredeti fotók „nyers” (lehetőség szerint RAW formátumú) változatával. A fotó(k) elnevezése tartalmazza a pályázó teljes nevét ékezetek nélkül, illetve alulvonással a kép címét. (Például: Nagy Janos_Advent_Erdely)

Pályázni a fotopalyazat.kamme@gmail.comemail címre beküldött, digitális formátumú JPG kiterjesztésű képpel lehet, ahol a kép hosszabbik oldalának 1500-2000 pixelnek kell lennie.

Beküldési határidők:
1. kategória: 2020. december 13.
2. kategória: 2021. január 15.
3. kategória: 2021. április 10.
4. kategória: 2021. május 28

Díjazás: A rendező kategóriánként egy hivatásos és egy amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 50000 Ft értékű (igény szerinti) fotóeszközzel. Azok közül a pályázók közül, akik valamennyi kategóriában részt vettek, egy hivatásos és egy amatőr fotóst díjaz, egyenként bruttó 150000 Ft értékű (igény szerinti) fotóeszközzel. Minden résztvevő elektronikus emléklapot, a díjazottak nyomtatott oklevelet kap. A pályázók alkotásaik és a nevezési lap beküldésével elfogadják a részvételi feltételeket.

További információ a kamme.alapitvany@gmail.com e-mail címen vagy a +36-1-328-0164-es telefonszámon kapható.
A részletes pályázati felhívást és a nevezési lapot a KÁMME oldaláról lehet letölteni.

Forrás: Izing László projekt koordinátor/kamme.keesz.hu