Ember nagyságú betlehem várja nem csak a híveket a nagyváradi székesegyház előtti téren

1
2455
Fotó: Nagyváradi egyházmegye

Életnagyságú szobrokból álló új betlehemet állítottak a nagyváradi székesegyház előtti téren, amelyet Böcskei László megyés püspök áldott meg december 4-én a püspökség alkalmazottai, a város papsága és az érdeklődő hívek jelenlétében.

Van mire készülnünk, még ha nem is úgy, ahogyan szeretnénk vagy ahogyan eddig hozzászoktunk a hagyományaink mentén. Másképpen ugyan, de a lényeg nem hiányozhat az életünkből. Ezt szeretnénk közvetíteni és továbbítani a híveink felé, az ide látogatók, az idegenek és a turisták felé: van reményünk és van miért a jövőbe néznünk. Engedjük – mert csak rajtunk múlik –, hogy a karácsony öröme behatoljon a szívünkbe – mondta a főpásztor a péntek délutáni rövid szertartás alkalmával.

A betlehemállítás gondolata már az elmúlt években is körvonalazódott a püspökségen, az idén azonban látva, hogy a koronavírus-járvány nem múlik és biztosan érinteni fogja a karácsony hagyományos megünneplését is, felvetődött a kérdés: hogyan lehetne „átmenteni” a karácsony hangulatát és üzenetét, a találkozásokat a betlehemi jászolnál, a közös éneklést, a meghittséget. Így született meg a döntés, hogy ezáltal lehetőség teremtődjék arra, hogy Betlehem üzenete egészen közelről érintsen meg bennünket. „És hol érinthet meg közelről? Az utcán, egy köztéren, egy olyan kertben, ahová bárki bármikor betérhet, és szembesülhet a betlehemi jászollal, a szent családdal, a napkeleti bölcsekkel. Nem hiszem, hogy van olyan ember, aki érzéketlenül el tud menni mellettük. Inkább megáll, és ha mást nem is tesz, legalább elcsodálkozik egy kicsit, lélekben elcsendesedik” – mondta a főpásztor. Hozzátette: a szigorítások közepette is lehetőségeket kell teremteni az effajta találkozásokra, melyek során az ember megtapasztalhatja, hogy Isten közel áll hozzánk, Jézus értünk megszületett. Eljön most is a mi életünkbe, igenis van tehát okunk az örömre!

A jászol mellett olyan tárgyakat is kiállítottak, melyek a korabeli idők hangulatához kötődnek, megtalálhatóak voltak egy istállóban – ezek mind a néhány nappal ezelőtt elhunyt Raáb Rudolf gyűjteményéből származnak. Az ember nagyságú szobrokat pedig egy lengyelországi műhelyből szerezték be, ügyelve arra, hogy valósághűek legyenek.

Forrás: erdon.ro/varad.org