A szatmári egyházmegye püspöke a választáson való részvételre buzdít

0
1110
Sorsközösségben vagyunk egymással. Illusztráció

Schönberger Jenő, a szatmári egyházmegye püspöke arra buzdítja híveit, menjenek el szavazni december 6-án a parlamenti választások alkalmával.

Néhány nap múlva, december 6-án társadalmi életünk egy nagyon fontos eseményéhez érkezünk: parlamenti választások lesznek országunkban. Az egyház Krisztustól kapott küldetése, hogy hirdesse az evangéliumot minden embernek.

Európa nagy bajban van, csak Isten irgalma menthet meg minket. Sajnos a keresztények helyzete is egyre romlik, de ugyanakkor a lelki megújulás vágya is erősödik. Mi, keresztények nem oszthatjuk a reménytelenséget. Sorsközösségben vagyunk egymással, és felelősek vagyunk a jövő alakulásáért. Ezért számunkra, hívők számára a részvétel a választásokon lelkiismereti kötelesség.

Ne felejtsük, hogy keresztény hitünkkel ellenkezik minden olyan liberális, a kereszténység alapértékeit támadó-kigúnyoló világnézet, amely tagadja az élet szentségét, az egy férfi és egy nő közötti házasságon alapuló családot, és amely, miközben állandóan hivatkozik az emberi jogokra, ugyanakkor mégis a pénzt és a multinacionális tőke uralmát állítja a középpontba. XVI. Benedek pápa írta a Caritas in veritate kezdetű enciklikájában, hogy „az a humanizmus, amely kirekeszti az Istent, embertelen humanizmus” (78.p.). Igazi, Isten akarata szerinti megújulásra van szükség! Imádkozom Istenhez, hogy híveim bátran és megfontoltan jó döntést hozzanak.

Forrás: szatmári egyházmegye