Beiktatták az új egyháztanácsokat a nagyváradi egyházmegye plébániáin

0
1224
A nagyváradi székesegyház egyháztanácsosainak eskütétele

A nagyváradi egyházmegyében az új egyháztanácsok megválasztása október hónap folyamán zajlott minden plébánián, és ott ahol indokolt volt, a filiákban is. Mandátumuk 2020. november 22-én, Krisztus király vasárnapján lépett érvénybe és öt évre szól. Ezen a vasárnapon tettek esküt az új egyháztanácsosok a helyi plébániatemplomokban.

Folyó év őszén a nagyváradi egyházmegyében lejárt az egyháztanácsok mandátuma, ezért Böcskei László megyés püspök elrendelte az új egyháztanácsok megválasztásának megszervezését és megtartását.

Az egyháztanács ellátja a plébániai pasztorális tanács és a plébániai gazdasági tanács feladatait, amint azt az egyetemes egyházjog előírja. Az egyháztanács a plébános mellett működő, klerikusokból, szerzetesekből és laikusokból álló tanácsadó testület, amely tevékenységével a mindenkori plébános lelkipásztori és infrastrukturális tevékenységét hivatott segíteni.

Legutóbbi körlevelében, az egyházmegye elöljárója ezekkel a szavakkal fordult az új egyháztanácsosokhoz: „Amikor felelősségvállalásról beszélek, azokra is gondolok, akik Krisztus Király vasárnapján kijelölt és megválasztott egyháztanácsosokként teszik le az esküt egyházközségeinkben. A helyi plébánossal karöltve, az egész közösség szolgálatában Isten szerető jelenlétének hírnökei legyenek, amikor különféle szolgálatot teljesítenek a helyi közösség és az egész egyház javára. Valamennyiük készségét szívből köszönöm, és Isten bőséges áldását kérem életükre, családjukra és az egyházért tett vállalásukra!”

Forrás: varad.org