Jó gyakorlatok a hitoktatásban

Módszertani minikonferencia-sorozat az online térben

1
1345

A kialakult járványhelyzet hitoktatóinkat már a tavasszal komoly kihívások elé állította. Akkor a korábbról meglévő digitális kompetenciáikat „aktivizálták”, aztán sokaknál azok továbbfejlesztésére is nyitottság mutatkozott. Tanulási lehetőségben pedig nem volt hiány. Hitoktatóink többféle szervezésben felkínált képzéseken vehettek és vehetnek részt folyamatosan. Ezek az általában nagyon gyakorlatias tanfolyamok kétségtelenül kiváló alkalmak arra, hogy a pedagógusok megismerjék, miként lehetséges – a helyzethez képest – jól tanítani az online térben. Ahhoz viszont, hogy a látottakat saját területükön is alkalmazni tudják (és merjék), többeknek további segítségre, sőt általában mindenkinek több-kevesebb bátorságra is szüksége volt/van. Igény mutatkozott tehát olyan képzésekre is, amelyek a saját területű adaptációt is segítik, illetve annak begyakorlására nyújtanak lehetőséget. Ilyen meggondolással lett felkérve a nyár elején a csíkszeredai Spektrum Oktatási Központ, hogy speciálisan a hittanáraink számára szervezzen továbbképzőt. Ők a budapesti #újpedagógia trénereit és három hazai mentort vontak be a digitális projektpedagógia hittan területén való alkalmazását tanító közel háromhetes képzésbe. A négy egyházmegye hitoktatói számára kétszer is meghirdetett és megtartott közel háromhetes programban közel száz hittantanár vett részt a négy egyházmegyéből.

Másik nagyszerű lehetőség volt számukra az Országos Magyar Továbbképző Központ szervezésében, Nemes István módszertanos hittantanár vezetésével tartott, az interaktív tananyagfejlesztést a Livresq nevű programmal segítő továbbképző. Ezt is sokan elvégezték.

Miután már sok eszköz, felület, applikáció, program hittan területén való alkalmazása, használata is ismertté vált, az újabb online oktatási időszak során hasznosnak mutatkozott azok teljes hittantémák feldolgozásához való adaptálásának bemutatása is. Ezt viszont már nem külön felkért trénerekkel, képzésszerűen, hanem a gyakorló hitoktatókkal képzelte el az Országos Magyar Továbbképző Központ. Ilyenformán bemutatóra, megbeszélésre, megvitatásra alkalmat és lehetőséget kínáló három alkalmas minikonferenciaként hirdette meg. A november 13-ai, december 4-ei és január 8-ai alkalmak mindegyikén négy-négy, a kalendarisztikus tervben a következő két-háromhétben tanítandó hittantéma kerül(t) bemutatásra, így a program résztvevői nyomban alkalmazni is tudják a jó gyakorlatokként bemutatott elképzeléseket. Komoly segítségnek és megerősítésnek mutatkozik ez a hitoktatók számára, akik szép számban éltek is a programsorozaton való részvétel lehetőségével: a minikonferenciákra a négy egyházmegyéből mintegy 72 hittantanár, pap és a hitoktatói hivatásra készülő egyetemi hallgató iratkozott be.

A november 13-i alkalom során Nemes István nagyváradi hitoktató, módszertanos tanár Az angyali üdvözlet – Mária döntése (XI. osztály), Péter Endre csíkszeredai hitoktató Árpád-házi Szent Erzsébet (VI. osztály), Kovács Szilvia Veronika nagyváradi hitoktató Krisztus Király (IV – VIII. osztály) és Dezső Renáta, a BBTE Római Katolikus Teológia Kara didaktikai teológia szakán tanuló harmadéves hallgató a Keresztelő Szent János (VIII. osztály) témához kapcsolódó feldolgozását mutatta be. Azon túl, hogy mindegyik hittanóra-terv gazdag lehetőségét mutatta a digitális applikációk használatának (sőt azok kipróbálását is lehetővé tette), komolyan szem előtt tartotta azt is, hogy az online térben is a lelki nevelés kívánkozik előre. Tartalmi és módszertani szempontból is igényesen felépített, kiváló hittanórákat láttunk, melyeket élénk megbeszélések követtek. A program különös színfoltja volt a nagyváradi Szent László Líceum két XI. osztályos diákjának, Tarr Alexandrának és Kovács Lászlónak a bekapcsolása is, akik már résztvevői tapasztalataikat osztották meg a Nemes István által prezentált, drámapedagógiai elemeket is tartalmazó témafeldolgozással kapcsolatosan. A jelen sorok írójának moderálása mellett zajlott program első alkalma a négy egyházmegye hitoktatói szakmai összekapcsolódásának kivételesen szép példája volt. Továbbá az is kifejezetten örvendetes, hogy hitoktatóink igen komoly szakmai műhelyként használják a Római Katolikus Hitoktatók Erdély nevű facebook-csoportot, ahol számos szép témafeldolgozás és tényleges jó gyakorlat cserél gazdát, és a hitoktatói munkát segítő információ kerül megosztásra.

Ozsváth Judit/hittan.ro