Harmincéves a Romániai Magyar Cserkészszövetség

Megéri cserkésznek lenni

1
3855
Kerekes László segédpüspök a cserkészekkel szelfizik. Fotók: Romániai Magyar Cserkészszövetség Facebook-oldala

A cserkészmozgalmat Lord Robert Baden-Powell of Gilwell (Bi-Pi) brit katonatiszt a 20. század elején alapította, 21 különböző társadalmi hátterű fiút gyűjtött össze, egyhetes nyári tábort szervezett, hogy nevelési programját a gyakorlatban kipróbálja: ez az 1907-ben tartott tábor az alapítás mozzanata. A Scouting for Boys gyorsan terjedt, Anglián kívül először Gibraltáron, Máltán alakult csapat, a brit domíniumokon kívüli első ország, amelynek hivatalosan elismert cserkészprogramja volt, Chile volt. Az első cserkésztalálkozó 1909-ben a 10 000 fiú mellett első alkalommal lányokat is vonzott. A Magyar Cserkészszövetség 1912-ben alakult, és a kommunista éra tiltásai után 1989-ben alakult újjá. A Romániai Magyar Cserkészszövetség 1990-ben jött létre, ennek harmincéves évfordulóját ünneplik a cserkészek és a cserkészet általi nevelés tisztelői. Szerkesztőségünk is ezek közé tartozik, ezért is kérdeztünk aktív cserkészeket, köztük a gyulafehérvári főegyházmegye új segédpüspökét is, számára mit jelent a cserkészet. A RMCSSZ vezetője arról beszél összeállításunkban, hogyan épül fel a hazai cserkészek szervezete.

Mit jelentett és jelent számomra a cserkészet?

Visszatekintve az elmúlt harminc évre, szinte felbecsülhetetlen mindaz, amennyi pluszt hozott a cserkészet az erdélyi magyar fiatalság életébe. A rendszeres toborzások, túrák, cserkészfoglalkozások, vezetőképzések, nyári cserkésztáborok és kiscserkész-tanyázások sorozata, amelynek megírása köteteket tenne ki, és amelynek értékét nem lehet meghatározni vagy kifejezni: Isten lehelte, széppé történő emberformálás a javából, ahogyan Sík Sándor írja. Mindezek mellett ott van a nagyon sok munka, áldozatvállalás mind a vezetők, mind a szülők és a támogatók részéről.

Profitéhes világunkban nehéz mindennapi „földi” mértékkel mérni e nevelési rendszert, mert nem anyagiakban vagy látványosságban gazdagította és gazdagítja a cserkészek személyiségét, a társadalmunkat. Sokkal inkább gerincet, jellemet, hitet, erősebb magyarságtudatot adott, részt vett és részt vesz egy felnőtt keresztény és magyar ifjúság nevelésében. Ők lesznek majd azok a tartópillérek, akikkel és akikre építeni lehet egy szebb, jobb, igazságosabb, testvériesebb világot, amit nem a könyöklés, mások megvetése, hanem a szeretet, a béke és a jóság fog jellemezni.

Kerekes László

A Romániai Magyar Cserkészszövetségről

A RMCSSZ 1990 tavaszán alakult, amikor öregcserkészek és lelkes ifjak elkezdtek mozgolódni a rendszerváltás után, és az öregek emlékeiből és az emigrációba kényszerült Magyar Cserkészszövetség által eljutatott anyagok segítségével megkezdték a cserkészmunkát. Még abban az évben májusban megszervezték a Szövetség alakuló gyűlését Szárhegyen, majd ugyanott megtartották az első tábort és fogadalomtételt cserkészeknek.

Csapatok alakultak Székelyudvarhelyen, Kolozsváron, Csíkmadarason, Gyergyószentmiklóson, Csíkszeredában, és Erdély nagyon sok településén megindult a cserkészmunka, a foglalkozások, a táborozások.

„A cserkészet önkéntes, politikamentes, vallásos ifjúság nevelő mozgalom, mely mindenki számára nyitott, származásra és emberfajtára való tekintet nélkül” (WOSM Fundamental Principles, 1989. febr.). A cserkészet alapelve: istenhitre alapozott neveléssel rávezetni a fiatalokat a lelki és szellemi értékek megbecsülésére, életükben és környezetükben azok megvalósítására. Ezt az életprogramot a cserkészfogadalom és a tíz pontból álló cserkésztörvény fogalmazza meg.

A cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. A helyi közösségekkel együttműködve, 7 éves kortól mindenki számára nyújtjuk ezt, aki nyitott elveinkre és közössége életében tevékenyen részt vállal.

Mindehhez a cserkészmódszert hívjuk segítségül, amely a következő elemekből áll:

  • a kisközösségi (őrsi) rendszer,
  • a fogadalom és törvények,
  • a cselekedve tanulás,
  • folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok, főként a természetben,
  • a kultúra ápolása, különös tekintettel népi hagyományainkra.

A cserkészet pedagógiai alapjait több mint 110 éve fektette le az angol Robert Baden-Powell.

Csapatok, őrsök, vezetők

Szövetségünkben jelenleg 55 cserkészcsapatban több mint 2500 cserkész tevékenykedik körülbelül 200 vezető segítségével. Fontosnak tartjuk, hogy cserkészeink a saját képességeikhez megfelelő feladatokat kapjanak, és ezeket a legjobb tudásuk szerint el is végezzék.

A cserkészetünk alapja maga a cserkész, aki a kisközössége (őrse) tagjaként hozzáteszi a maga részét az őrse, csapata, szövetsége fejlődéséhez. Őrseinket hat-nyolc azonos korú gyerek alkotja, akiket egy náluk néhány évvel idősebb vezet, példát adva a vezetetteknek.

Vezetőinket többszintes vezetőképző táborokban képezzük. A legalsó szint a 13–14 évesek, akik Segéd ŐrsVezető képzésen vesznek részt, ahol a sok élmény mellett gyakorlati cserkész ismeretekkel gazdagodnak. Ezt követi az ŐrsVezető képzés 14–16 évesek számára, ahol már pedagógiai ismereteket, módszereket és gyakorlati tudást szereznek egy őrs foglalkozásainak megtervezéséhez és levezetéséhez. A SegédVezető képzés 22 éves kortól elérhető, és itt négy-hat őrs munkájának összehangolására, programjainak szervezésére és vezetésére kapnak képesítést. A CSerkészVezető képzés a segédvezető-képzésen résztvettek számára nyújt továbbképzést, és felkészíti őket egy cserkészcsapat vezetésére.

Bálint Lóránt

A teljes összeállítás a Vasárnap 45. számában olvasható

1 HOZZÁSZÓLÁS