A bűnmegelőzésre fókuszált a Plantogether nemzetközi csereprogramja

0
1194
Alternatív pedagógia módszereket alkalmaztak a program során. Fotók: Plantogether Ifjúsági Egyesület

A székelykeresztúri Plantogether Ifjúsági Egyesület ismét egy sikeres Erasmus+ projektet bonyolított le szeptember 15. és 23. között. A Young people for crime prevention (Fiatalok a bűnmegelőzésért) elnevezésű projekt célja egy olyan duplacsere megvalósítása, amely a fiatalokat érintő aktuális témával, a bűnmegelőzéssel és az áldozattá válással foglalkozik.

Ez nagyon aktuális rohanó világunkban, amikor az olyan fogalmak, mint a tisztelet, tolerancia, empátia az online világ révén egyre inkább háttérbe szorulnak. Számos fiatal válik áldozattá vagy bűnelkövetővé, ami a hátrányos helyzetű fiatalokat még inkább sújtja. Az iskola, a család sok esetben tehetetlen, azonban a kortársaknak, a közösségnek igen nagy felelőssége lehet ennek megelőzésében, hiszen manapság fiataljaink sokkal hamarabb fordulnak problémáikkal barátaikhoz, társaikhoz, mint családtagjaikhoz. Célunk, hogy olyan alternatívákat mutassunk a programban részt vevő fiatalok számára, amelyek segítik őket abban, hogy ne kerüljenek sem az áldozat, sem pedig a bűnelkövető helyzetébe. Tudatosítani kívánjuk bennük, hogy mennyire fontos a közösséghez tartozás, a minőségi kapcsolatok nagy mértékben hozzájárulnak a megelőzéshez. Ezen felül pedig igyekszünk értékes szabadidős tevékenységekre ösztönözni a fiatalokat.

A projekt keretében két csereprogramot terveztünk. Az elsőre Székelykeresztúron került sor, a második pedig Ukrajnában valósul meg, utazási napokkal együtt 10-10 nap időtartamban. Utóbbi találkozó időpontja a járványra való tekintettel még bizonytalan. Minden országból (Ukrajna, Magyarország, Románia és Észak-Macedónia) 8 fő 15-20 év közötti fiatal, illetve egy-egy felnőtt csoportvezető vesz részt a programon. A résztvevők fele hátrányos helyzetű, akiket a nehéz életkörülmények mellett a települési, a szociális és az ezekkel összefüggő gazdasági nehézségekből fakadó hátrány is jellemez. A program keretében olyan tevékenységek, foglalkozások kerülnek előtérbe, amelyek szórakoztatók, izgalmasak és amelyek a tanulási folyamatot megkönnyítik. Így a különböző nem formális pedagógiai módszerek alkalmazására kerül sor, mint a drámapedagógia, a filmklub, a művészetpedagógia, a manuális, mozgásos tevékenységek, sporttevékenységek.

Mindkét csere nagymértékben épít a résztvevők aktivitására és kreativitására. A fiatalok a disszeminációs tevékenységekben, a projektek eredményeinek terjesztésében is részt vesznek, elkészítik a programok emléktárgyait. A színes programokban intézménylátogatás, kirándulás, kulturális tevékenység is helyet kap. Minden nap hangsúlyos programeleme a közös értékelés, a meeting, valamint az interkulturális est.

A projekt legfontosabb célja, hogy olyan tudással, ismerettel vértezzük fel a részt vevő fiatalokat, ami segít nekik az őket érintő kockázatok – mint pl. a bűnelkövetővé vagy áldozattá válás – elkerülésében, megelőzésében. A cserék folyamán a fiatalok sokkal nyitottabbakká válnak, tabuk nélkül tudnak beszélni problémáikról és informatívabbá válnak a közvetlen környezetük irányába. Arra ösztönözzük őket, hogy a cseréken megszerzett tudást és ismeretet kamatoztassák saját közösségükben, adják át kortársaik számára. Emellett persze nem lehet eltekinteni a programnak azon fontos eredményétől és egyben hatásától sem, hogy a cseréken egyfajta szemléletformálás, személyiségfejlesztés zajlik, amely hosszú távon segíti a fiatalokat a konfliktusok megoldásában, a kockázatok kikerülésében és az agresszív viselkedés csökkentésében, amelyek a békés együttélés alapjai.

Egy résztvevő beszámolója

A témákkal nagyon meg voltam elégedve, mert tájékoztató jellegűek voltak és nagyon gyakorlatias módszereket mutattak be. Az előadások angol nyelven folytak, de amellett, hogy ez idő alatt a nyelvkészségemet fejlesztetettem, az előadók is segítőkészek voltak. Az első két nap az összerázódásról szólt. A harmadik nap után arra a következtetésre jutottam, hogy a csoport nyitott a témára, a fiatalok barátságosak, nem ítélkeznek a bőrszín vagy az eltérő nyelvek használata miatt, így én is hajlandó voltam alkalmazkodni és kész voltam velük együtt dolgozni. Az eladások után kisebb csoportokra osztottak minket, kb. 5 személy volt egy kis csoportban. Az előnye az volt ennek, hogy a csoporton belül még alaposabban megbeszéltük a feladatot és közös megegyezés alapján a véleményünket egy nagy papírra rajzoltuk le, amit aztán bemutattunk a nagy csoport előtt is a társainknak. Nagyon finom ételeket főztek, jó kirándulásokat szerveztek: múzeumlátogatás, városnézés Székelykeresztúr bemutatása. Nagyon szépek voltak a kulturális esték, ahol a macedón, a román, a magyar és az ukrán résztvevők mutatták be országukat, ezek után sajátos ételeikkel kínáltak meg mindenkit, majd néptánccal zárták az estét. Röviden összegezve: nagyon jól éreztem magam. Bővült a tudásom a bűnmegelőzés kapcsán. Kívánom, hogy minél több fiatal vehessen és vegyen részt ilyen prevenciós jellegű programon.

Sándor Rudi, a projekt koordinátora