Megújult templom, élni akaró közösség

Székelyfancsal többszörös ünnepe

0
3310
Kerekes László segédpüspök Székelyfancsalban • Fotó: Sebestyén Helga

Székelyfancsal felújított templomát áldotta meg Kerekes László segédpüspök az október 25-én, vasárnap tartott ünnepi szentmise keretében. A faluban, amely Székelyszentkirály leányegyházközsége, jelenleg 144 katolikus él. Már a templom megáldása is elégséges ok lett volna az ünneplésre, a szentmisén azonban akolitust és lelkipásztori kisegítőt is avatott a püspök – tájékoztatta szerkesztőségünket Baróti Csaba plébános.

Az akolitus felavatása • Fotó: Sebestyén Helga

Sebestyén Antal és felesége, Ibolya, akiket az egyház e szolgálatokra most felavatott, négy gyermek szülei. Hároméves képzést végeztek el a gyulafehérvári főegyházmegye pasztorációs irodájának szervezésében, a folyamat végén, tavaly oklevelet is szereztek, így következhetett az avatás. Sebestyén Antal, az új akolitus már eddig is besegített a lelkipásztori munkába, a járványidőben segített áldoztatni, tudtuk meg a plébánostól, az lelkipásztori kisegítő helye és szerepe a közösség életében ezután fog egész pontosan kikristályosodni. A Sebestyén házaspár mellett Székelyszentkirályról is jelentkeztek ketten a képzésre, amely az ő esetükben jelenleg is tart. A felnőttképzési bizottság által szervezett, a közelmúltban indított online képzésnek is van négy további résztvevője a plébánia területéről.

Az új szolgálattevők a püspökkel és a plébánossal • Fotó: Sebestyén Helga

A belső terében most megújult székelyfancsali templom 1760-ban épült, titulusa Szent Kereszt felmagasztalása. Azóta több beavatkozáson esett át, a mostani munkálatok kivitelezésére helyi összefogással, a helyi közbirtokosság és Hargita Megye Tanácsa támogatásával kerülhetett sor. A templomban most felállított liturgikus bútorzatot Hajas László tervezte, ő maga faragta ki a motívumokat, az asztalos munkát Telekfalvi Zoltán készítette el. A tabernákulum a Golgotát jeleníti meg, rajta Jézus keresztjével. A templom ez alkalommal új kőkerítést is kapott.

Fotó: Sebestyén Helga

Kerekes László segédpüspök Székelyfancsalban végezte hivatalba lépése óta az első templommegáldást. A hívekhez szólva kiemelte a templom fontosságát, Isten jelenlétét, s hogy a szeretet parancsának szellemében Istent kell életünkben az első helyre helyezni. A szolgálatokat is, amelyekre az egyház a felkészült jelölteket felavatja, a szeretet parancsa szellemében kell megélni. A főpásztor a vadludak példáját idézte, amelyek csapatosan vonulva repülnek. Ahogy csapkodnak a szárnyaikkal, felhajtóerőt képeznek az őket követő madaraknak. Azzal, hogy V-alakban repülnek, az egész madársereg húzóereje 71%-al nagyobb, mintha egyedül repülnének. Ennek mintájára állítható, hogy azok az emberek, akiket egy közös irány és közösségi érzés tart össze, gyorsabban és könnyebben jutnak előre, mivel egymást is tudják segíteni. S amikor a vezető lúd elfárad, visszafordul az alakzatba, és átadja a helyét egy másik vadlibának. Kifizetődő felváltva dolgozni a nehezebb feladatokon, és megosztani a vezetést emberekkel, akik – akárcsak a vadludak – függetlenek egymástól.

A szentmisén azok a cserkészjelöltek is bemutatkoztak, akik a székelyszentkirályi Szent István cserkészcsapatnak lesznek tagjai, miután elsajátítják a szükséges ismereteket. Őket is köszöntötte a püspök, aki maga is cserkész, több éven át cserkészparancsnok is volt plébánosként. Buzdította, majd megáldotta őket, eddigi munkájukra és az új tagokra is kérte Isten áldását.

Csoportkép a cserkészekkel és jelöltekkel • Fotó: Sebestyén Helga

Baróti Csaba plébános szerint az ifjúság nevelésében a cserkészet egy jó lehetőség, amelyet a lelkipásztorkodásban is hatékonyan lehet alkalmazni. „A fiatalokat meg kell becsülni, ők a jövő egyháza!” – hangsúlyozta a lelkipásztor.