Online is egységben – házaspárokkal és Istennel

1
2761
Házasságerősítő lelkinap. Fotó: képernyőkép

A gyulafehérvári főegyházmegye családpasztorációs bizottsága október 24-én online lelkinapot szervezett házaspárok számára. Bár a meghirdetésben még a csíksomlyói Jakab Antal Ház szerepelt helyszínként, egy héttel a rendezvény előtt teljesen át kellett szervezni a programot. A jó beszélgetések, a bensőséges hangulatú együttlét pozitív visszajelzés volt a szervezők számára, hogy bár sokan idegenkednek a világhálón szervezett online rendezvényektől, Isten tud működni ezeken a kapcsolódásokon keresztül is.

Egy körülöttünk széthullani látszó világban nehéz beszélni az egységről. Amikor minden ellene szól, akkor nehéz építeni az egységet. Az egyre több területen is megnyilvánuló feszültség, bizonytalanság beékelte magát a családjaink életébe, a házastársi kapcsolatokba.

Ennek ellenére hisszük, hogy Isten ugyanaz maradt – tegnap, ma és mindörökké. A reménység Istene nem változtatott a házassággal kapcsolatos eredeti szándékán és azt akarja, hogy minden házaspár egyre teljesebb egységben élhesse meg mindennapjait. Igaz, hogy ezért folyamatosan dolgozni kell – ezt tették a lelkinapon részt vevő házaspárok is, és sok szép megtapasztalással gazdagodtak, amint ez az alábbi rövid beszámolókból is kiderül:

*

Nagyon nagy ajándéknak tekintem, hogy létrejött ez a lelkinap, ahogyan a képernyő életre kelt előttünk. Isten képes minket még „a száraz csontok állapotából”, a halálból is visszahozni, ezt a mai nap folyamán is éreztük. Reménységet adott, hogy Isten elkezdett cselekedni mindannyiunk életében, elkezdett felépíteni. Onnan visz tovább minket, ahol vagyunk.

**

Úgy éreztük, hogy bár online kapcsolat volt, de mintha élőben lettünk volna együtt. A tanúságtételek, a kiscsoportos beszélgetés is abban erősítettek meg, hogy a mélységeinkben Isten az Ő szelídségével szólít meg, és ebben óriási erő van.

***

Isten országa itt van közöttünk, és jó látni azt, hogy él bennünk, ahogyan él a házastársainkban. A házasságunkat ünnepelni kell, mert Isten ajándéka, mert az a Szentháromság kicsiben, mert szentség, egy olyan hely, ahol találkozhatunk Istennel. Ünnepelni kell azt, hogy lehetünk egymásnak, hogy ilyen szép kapcsolatokban él az Isten. Tudatosítanunk kell, hogy sohasem lehetünk elég friss házasok ahhoz, hogy ne építsük a kapcsolatunkat.

Kertész Tibor

A lelkinapról részletes beszámoló a Vasárnap 45. számában lesz olvasható.