Befogadták a papjelöltek közé a harmadéves kispapokat

A reverenda alatt papi szívnek kell dobognia

0
2634
Admissio Gyulafehérváron. Fotók: Vațlavic Marek

A gyulafehérvári papnevelő intézet hagyományai szerint október utolsó vasárnapján, október 25-én a gyulafehérvári székesegyházban tartották a papjelöltek befogadásának szertartását, az úgynevezett admissiót, amelynek keretében a harmadéves kispapok kinyilvánították szándékukat a főpásztor előtt, hogy szeretnének a papságra készülni, lelkileg olyanná alakulni, hogy Krisztusnak és az egyháznak hűségesen szolgálhassanak.

A szertartás keretében ennek külső jelét adva magukra öltötték a reverendát, amely által tanúságot tesznek Krisztus melletti elköteleződésükről. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, vele koncelebrált Jakubinyi György nyugalmazott érsek, az intézet elöljárói, tanárai, valamint a központi papság. Az ünnepen a korábbi évek szokásától eltérően a járványügyi korlátozások értelmében nem lehettek jelen az ünnepeltek családjai, barátai, őket a szeminárium közössége online bekapcsolódásra hívta a Templom.ro oldalon keresztül.

Kétnapos lelki készület előzte meg a papjelöltek hivatalos befogadását, amelyet Kiss Endre, a szeminárium spirituálisa tartott a harmadéves kispapoknak. Az admissio előtti estén a szeminárium közössége ünnepi vesperás keretében köszöntötte a beöltözendőket. A szűk körben tartott bensőséges ünnep során a közösség nevében Küsmődi Csongor-Ignác főmagiszter köszöntötte a harmadéveseket, aki arra bíztatta a beöltözendőket, hogy a reverenda viselése révén tegyenek tanúságot Krisztusról, aki meghívta őket. A rendhagyó beöltözési ünnepségről pedig elmondta, hogy bár nehéz lehet az ünnepeltek számára, hogy a szüleik, családjaik, barátaik nem lehetnek jelen életük e fontos eseményén, mégis ezáltal lehetőséget kaptak arra, hogy az ünnep lényegére tudjanak figyelni.

Kiss Endre spirituális az ünnepeltekhez szólva hangsúlyozta, hogy három lényeges szó mentén alakítsák életüket: keresni, követni és megtartani Krisztust! Mint fogalmazott: „Mindegy, hogy milyen a reverenda, hány gomb van rajta, a lényeg az, hogy milyen szív dobog alatta. Papi szívnek kell dobognia!” A közös imádság keretében a spirituális átadta a reverendákat, amelyet másnap a főpásztor áldott meg.

Az október 25-én, vasárnap tartott ünnepi szentmise főcelebránsa Kovács Gergely érsek volt, aki szentbeszédében a vasárnapi evangélium fényében az Isten- és emberszeretet parancsáról elmélkedett. Mint fogalmazott „az Isten- és emberszeretet parancsa nemcsak, hogy a legfőbb törvény, de magában hordja az összes többit is. Tulajdonképpen minden előírás s szabály nem más, mint ennek az alaptörvénynek a felbontása, az aprópénzre váltása. Ha valaki megtartja az Isten- és emberszeretet parancsát, akkor nem kell külön, számos, sok kicsi rendelkezést, törvényt hozni.” A jelenlévőket a szeretet gyakorlására buzdítva hangsúlyozta, „ha minket mások néznek, akár nem hívők is, el tudják mondani, hogy rólunk az Isten és emberszeretet sugárzik? Mert ha nem, akkor nem vagyunk jobbak a farizeusoknál.”

A homília végén kezdődött a befogadás szertartása. András István szemináriumi rektor egyenként az oltár elé szólította a székelykeresztúri Balázs Barnabás, a csíkszentmártoni Gergely József, a szovátai Nagy Emil és a sepsiszentgyörgyi Tuzson Balázs kispapokat. Az ünnepi mozzanatot bevezetve a főpásztor megfogalmazta, hogy a papképzéssel megbízott elöljárók, tanárok és lelkipásztorok kedvező véleményt nyilvánítottak a növendékekről, amelyben megbízva a főegyházmegye a papjelöltek közé fogadja a harmadéves szeminaristákat. Az érsek kérdéseire válaszolva a liturgia keretében a beöltözendők kinyilvánították, miszerint a papságra készülve lelkileg olyanná szeretnének alakulni, hogy Krisztusnak és az egyháznak hűségesen szolgálhassanak, valamint az Úr hívására válaszolva igyekeznek teljesen felkészülni, hogy így alkalmassá váljanak az egyházi rendet felvéve a szent szolgálat vállalására. „Az egyház örömmel fogadja elhatározásotokat. Isten tegye teljessé a jót, amit megkezdett bennetek” – zárta a szertartást az érsek, aki azután megáldotta a papjelöltek sorába felvételt nyert szeminaristák reverendáját, amelybe beöltözve vettek részt a szentmise további részén.

„Kedves fiúk! Örömmel fogadom részetekről azt az elhatározást, hogy papként Krisztusnak és az egyháznak hűségesen szeretnétek szolgálni. Én arra kérlek benneteket, hogy a mai naptól kezdve még inkább mélyítsétek el magatokban a hivatástudatot, még buzgóbban éljétek meg az Isten- és emberszeretet parancsát, még jobban használjátok fel mindazokat a lehetőségeket, amelyekkel a szemináriumi közösség titeket segít és támogat. Mi pedig mindannyian az Úrban bízva megígérjük, hogy szeretetünkkel és imáinkkal támogatunk titeket!” – bátorította Kovács Gergely érsek a kispapokat.

A szentmise áldása előtt Kovács Gergely érsek – akinek betegsége és hosszan tartó lábadozási ideje óta ez volt az első nyilvános ünnep, amelyet vezetett – megköszönte a sok imát, bátorítást, amit betegsége ideje alatt kapott. Ismertette, hogy az utóbbi időben a főegyházmegye papjai és hívei közül többen is megfertőződtek a koronavírussal, és arra buzdította az ünnepbe bekapcsolódókat, hogy továbbra is vigyázzanak önmaguk és a körülöttük élők egészségére, imádkozzanak kitartóan és bizalommal, Istenbe vetett hittel.