Online főegyházmegyei biblianapra hívnak

Téma: a Szentírás szenvedélyes szeretete

0
2393
Oláh Zoltán teológiai tanár az idei főegyházmegyei biblianap online előadója (a felvétel a tavalyi, 2019-es biblianapon készült)

Az idei főegyházmegyei biblianapot ezúttal a járványügyi helyzet miatt online tartják meg október 24-én, szombaton.

A biblianap előadója dr. Oláh Zoltán, aki Szent Jeromos egyházatya nyomán címen vezet be a bibliakutatás és -olvasás rejtelmeibe.

Az egyháztanító halálának 1600. évfordulójáról emlékezett meg Ferenc pápa a Sacrae Scripturae affectus (A Szentírás szenvedélyes szeretete) kezdetű apostoli levelében ez év szeptember 30-án. A stridoni (Dalmácia és Pannónia római provinciák határvidéke) születésű, a 4. század utolsó negyedében és az 5. század első két évtizedében alkotó ókeresztény író egész életét a Szentírás tanulmányozásának, fordításának és értelmezésének szentelte. Rengeteget utazott, mígnem Betlehemben, Jézus születésbarlangja mellett 386-ban szerzetestársaival letelepedett és kolostort alapított. Neki köszönhetjük a Vulgatának nevezett latin bibliafordítást, amelynek hatástörténete az európai civilizációra elvitathatatlan. Jeromos hídember volt, aki a zsidóság és a kereszténység, a keleti és nyugati egyház között közvetített.

A főegyházmegyei biblianap jó alkalmat ad arra, hogy a résztvevők röviden betekintsenek ennek a késő antikvitásban rendkívülinek számító, három nyelvet ismerő egyházatyának az életébe, szentírásmagyarázatának módszerébe.

A biblianapra bejelentkezni október 21-ig a következő e-mail címen, illetve telefonszámon lehet: agota.molnar@yahoo.com ; 0761-300634.

Magos Gyöngyvér