Formai újítások a Keresztény Szó háza táján

0
1456
A Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat címlaprészlete • Fotó: Szőcs Csaba

Az idén harminc éves Keresztény Szó katolikus kulturális folyóirat külsejében korszerű, teológiai és keresztény kultúrát közlő, ismertető havilap. Szeptemberi lapszáma pedig immár belső formájában is felfrissült. Korábban olykor olvasóink egyike-másika panaszkodott a betűméret, a sorok sűrűsége miatt, ez olykor nehezítette az  olvasást. A megújult belső remélhetőleg az olvasók számára lehetővé teszi, hogy könnyebben követhessék a tartalmat.

Szerkesztési szempontból törekedtünk és továbbra is törekszünk a gazdag tartalomra, arra, hogy az erdélyi, partiumi teológiai, egyháztörténeti kutatások helyet, hangot, teret kapjanak a Keresztény Szó hasábjain. Elsődleges célunk, hogy mindaz, ami a miénk, elsősorban teológiai, katolikus, keresztény kultúránk terméke, helyet kapjon katolikus kulturális folyóiratunkban. Ki más figyeljen erre, ha nem mi? Ki más várja, olvassa, igényelje, ha nem mi, erdélyi magyarajkú katolikusok? Ugyanakkor a világegyház szerves részét képezzük, s ezért igyekszünk tájékoztatni a világegyházban jelentkező fontosabb témákról, kihívásokról, irányzatokról. Erdélyi hagyományunkhoz híven a más keresztény felekezetek felé is nyitottak vagyunk, minden érték helyet kaphat a lap hasábjain.

Régóta keressük a megoldást, hogy a Keresztény Szó ne csak tartalmában, ne csak külsejében, de egészében is megérkezzék a 21. századba, ahogyan egy szakember fogalmazott folyóiratunkról. Ez a megújulási folyamat szeptemberi lapszámunkkal elindult, reméljük, az eredményeket hűséges előfizetőink, rendszeres olvasóink értékelni fogják. E folyamatnak még a kezdetén állunk, nem tekintjük azt lezártnak, szívesen vesszük olvasóink hozzászólásait, javaslatait, meglátásait is.

További információ, megrendelés: office@verbum.ro