Mi történik a kolozsvári Szent Mihály-templomban?

Beszámoló az aktuális munkálatokról

0
2374
A kőrestaurátorok ügyelve dolgoznak az olyan részleteken, mint az ablakok mérműdíszei vagy a kőkeretek.

Kicsivel több mint két éve folyik a kolozsvári Szent Mihály-plébániatemplom helyreállítása és egy éve, hogy a Szent Mihály-napi búcsú után a munkálatok végezetéig bezárták a templomot. A templombelsőben jelenleg a hosszház keleti oldala van felállványozva a boltozatig, ahol nemsokára befejeződnek a megerősítési és javítási munkálatok, felkerült az új, kanálhátas vakolat is – a kissé hullámos felületű vakolattípust középkori templomok újravakolásánál használják, azokon a falakon, amelyek eredetileg is vakolva voltak. Az „új” belső vajszínű festést kap. A templom külső részén, a déli mellékszentély és a szentély falain dolgoznak a kövek restaurálásán és a falak statikai megerősítésén. A déli homlokzat állványzatából augusztusban két szeletet elbontottak, így két falszakasz mellett többek között a déli nagykapu is láthatóvá vált.

A következő ütemben a főszentély és a két mellékszentély belseje kerül felállványozásra, az északi fal egy része és a torony.

A felállványozott templombelső, ahonnan az állványokat nemsokára elbontják és a szentélybe szerelik fel.
Az újravakolt boltozat.
A kőrestaurátorok ügyelve dolgoznak az olyan részleteken, mint az ablakok mérműdíszei vagy a kőkeretek.
A restaurátorok a boltozati bordák és hevederek köveit letisztítják, majd a hiányos részeket pótolják.
Az oldalfalak új, egyenetlen, hullámzó felületű vakolata kanálhátas technikával készült, melyet a középkorban gyakran használtak.
A déli mellékszentélyben a Háromkirályok imádása-oltár mögött eddig ismeretlen, befalazott bejárat került elő, amely a templom három csigalépcsőjének egyikébe, a délkeletibe vezet.
Augusztustól újra láthatóvá vált a déli nagykapu és a homlokzat egy része.
A szentély külső falához szeptember elején szerelték fel az állványzatot. A képen a cementes fúgák kitisztítása előtti állapot látható.
A tisztítás után elkezdődhet a falak és kövek megerősítése.
Ablakkeret – szükséges a restaurálás.

Kép és szöveg: Szathmári Edina