A fokozott felelősségvállalás idejét éljük

Böcskei László nagyváradi megyés püspök üzenete a helyhatósági választások előtt

0
1204

A szeptember 27-ei helyhatósági választások előtt Böcskei László nagyváradi megyés püspök – írott és videó – üzenetét közöljük.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Békesség Istentől!

Kedves Testvéreim! Ezt a megszólítást használom, de nem megszokottságból, hanem mert Önökkel és veletek együtt átérzem azt a nagy felelősséget, amely elé állítanak bennünket a mostani idők. Sok negatív dolog jellemzi ezeket az időket: bizonytalanság, kiszámíthatatlanság, kiszolgáltatottság, feszültség, eltávolodás, elszigetelődés, és még sorolhatnánk azokat a jelzőket, amelyek nem csak a jelenünket határozzák meg, de további haladásunk és kibontakozásunk buktatói lehetnek, ha átengedjük magunkat ezeknek, és nem tesszük meg azt, amivel tartozunk saját magunknak, egymásnak és a közösségnek. Valójában senki sem különálló sziget. Mindenki tartozik valahová, mindenki tartozik egy közösséghez, amely annyiban hordoz bennünket, amennyiben mi is felvállaljuk helyünket és felelősségünket a közösség javára és annak további fejlődésére.

Az elmondottak különös hangsúlyt kapnak most, amikor a helyhatósági választások előtt állunk. Egy világjárvány közepén a fokozott felelősségvállalás idejét éljük. Miközben magunkat és egymást féltve féltjük, közösségeinkre és közös jövőnkre Istenbe vetett bizalommal tekintünk. Mint mindig, most is egy jézusi mondás segít megfogalmazni azt, ami elengedhetetlenül fontos közösségeink, népünk és egész társadalmunk Isten akarata szerinti fejlődéséhez, boldogulásához.

A jézusi mondás így hangzik: „Beszédetek legyen igen, igen, nem, nem!” (Mt 5, 36b) Ezen mondás fényében nem tudok elvonatkoztatni attól, ami mögöttünk van, és amit eddig sikerült megvalósítanunk. Közös erővel vettük fel a mindennapi harcot, és próbáltunk építeni maradandó, erős és védő bástyákat családjaink, iskoláink, templomaink, értékeink védelmére, megőrzésére és megszilárdítására. Hány olyan helyzet van mögöttünk, amikor a kimondott szavak mögött nem csak értelem vagy értelmezés volt, hanem tenni akarás és cselekvés közösségeink megelégedésére és boldogulására?! Köszönet ezért Istennek és minden cselekvő testvérünknek!

Üzenetemben attól sem szeretnék elvonatkoztatni, ami előttünk áll, és amit ezután is tenni akarunk és tennünk kell. A jézusi mondás itt is iránymutató számunkra: szavunk és beszédünk megalapozott és hiteles, meggyőző és magával ragadó kell legyen egy olyan közegben, ahol érdekeinket nem széthúzással, hanem egyesített erővel tudjuk hatékonyan és jövőbe mutatóan képviselni. A kimondott szó még nagyobb elszántságot és még több elköteleződést kér tőlünk meglévő bástyáink megerősítésében és további építésében. A kimondott szó mögött egyértelmű tenni akarás, egész magyar közösségünket éltető és nem gyengítő erő kell legyen.

Arra hívok hát mindenkit: érezzük át felelősségünket a szavak végeláthatatlan áradatában. Az elmúlt évtizedek egyértelműen arról beszélnek, hogy csak azok tudtak maradandót építeni, akik a szavakon túl a konkrét cselekvés harcait bölcsen és kitartóan fel merték vállalni. Imádkozom azért, hogy eddigi tetteink eredményeit felismerve, és a kudarcokból is tanulva, merjünk továbbra is a szavakon túl a tettek emberei maradni. Ennek egyértelmű jelét adjuk, ha vállaljuk a felelősséget közösségeinkért! Ezért menjünk, és szavazzunk a jövőnkre! Menjünk, szavazzunk a tettekre!  

kelt Nagyváradon, 2020. szeptember 24-én, Szent Gellért püspök ünnepén

Böcskei László megyés püspök