Átadták a Szent Anna Tanulmányi Házat Tusnádfürdőn

0
1436
Fotók: Csúcs Péter

Az Újszövetség írói nem örökítették meg, de a keresztény hagyomány megőrizte, így a liturgiában is megemlékeznek Jézus Krisztus édesanyjának születéséről. Köszöntjük a Szűzanyát, köszönjük jóságát, szeretetét, és megajándékozzuk azzal, amit a kánai menyegzőn kért a vendéglátóktól: „tegyétek meg, amit a Fiam mond!” – mondta Tusnádfürdőn, a Kisboldogasszony oltalmába ajánlott templom búcsúünnepén Tamás József nyugalmazott püspök.

A globalizálódó világ az Isten nélküli szabad életre biztat. Ilyen körülmények között nagy ajándék a keresztény értékekhez való ragaszkodás, a család és házasság szentségének tisztelete, a nemzetiséghez és az Isten akaratán alapuló közösséghez tartozás megbecsülése. A Szűzanyához való ragaszkodás is érték! Legyen ez az ünnepi szentmise köszönet és hála mindazért, amit vállalt a Szűzanya, és azért, hogy közbenjár értünk Szent Fiánál, hangsúlyozta prédikációjában a püspök.

A Kisboldogasszony-napi búcsús mise keretében ünnepelték a Szűzanya édesanyjáról, Szent Annáról elnevezett tanulmányi ház átadását is. Az új létesítmény, akárcsak korábban a mellette lévő plébánia épülete, a magyar kormány támogatásával épült. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes levélben köszöntötte az ünneplőket. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üzenetét Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja tolmácsolta. Az infrastruktúra, ez esetben a közösségi ház, elengedhetetlen a magyar közösség megmaradása szempontjából. A magyar állam nemcsak házat, hanem jövőt is épít a külhoni magyarságnak, amely nemcsak megmaradni, hanem gyarapodni is képes, hangsúlyozta a főkonzul. Az ünnepségen az „életerős közösséget” méltatta Tessely Zoltán, magyarországi országgyűlési képviselő, miniszterelnöki biztos, aki szerint „ez az ünnep magasztos pillanat, amely egyszerre példázza az isteni gondviselést, illetve a magyar szív és magyar lélek közösségformáló, nemzetmegtartó erejét. Öröm tapasztalni, hogy a nemzeti összetartozás évében együtt ünnepelhetjük itt a magyar közösség megmaradását és a cselekvő hazaszeretet példáját.” A hagyomány, hit és közösség védelmében tett erőfeszítés nem hiábavaló. A tanulmányi ház rendezvényei lehetőséget nyújtanak a hit erősítésére, a tanulásra, kapcsolatépítésre, így szellemi otthon és kulturális tér lesz a helyi és az idelátogató magyarok számára. Hangsúlyozta Tessely Zoltán, aki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral 2016-ban ígért segítséget a közösségnek terveik valóra váltásában. A tusnádfürdői egyházközséget a plébánia épületének megvásárlásában 2016-ban 65 millió forinttal támogatta a magyar állam. Az átépítést és a tanulmányi ház alapozását később 190 millió forinttal segítették, tavaly 106 millió forinttal járultak hozzá a templom és plébánia közötti létesítmény befejezéséhez. Albert Tibor polgármester köszönetét fejezte ki az új létesítmény támogatóinak, és tanácsi határozat alapján a közösség érdekében vállalt tevékenységéért díszpolgári címmel tüntették ki Bilibók Géza plébánost és Tessely Zoltán országgyűlési képviselőt.

A Szent Anna Tanulmányi Házat Korodi Szabolcs műépítész és munkatársai tervezték, az Impex Aurora kft. volt a kivitelező cég. A közösségi teremmel és a rendezvények résztvevőinek szálláslehetőséget biztosító létesítményt Tamás József nyugalmazott püspök áldotta meg.

Csúcs Mária