Jakubinyi György: Elköszönő és köszönő levél az örmény ordináriátus papjainak és híveinek

0
3321
Jakubinyi György ny. érsek 2020. február 22-én • Fotó: Merényi Zita/Magyar Kurír

29-2020. szám

Gyulafehérvár, 2020. szeptember 2.

D. a J. Kr.!

Főtisztelendő Paptestvérek, Krisztusban kedves Híveim!

Amikor 1991. június 13-án Szent II. János Pál pápa kinevezett a Romániai Katolikus Örmények Ordináriátusa apostoli kormányzójának „ad nutum Sanctae Sedis” (a Szentszék szolgálatára, vagyis ideiglenesen), nem gondoltam, hogy ez az ideiglenesség 29 évet fog tartani. A 75 év korhatár közeledtével, betegségemre hivatkozva beadtam a lemondásomat, amelyet Ferenc Szentatyánk ma fogadott el, és kinevezte utódomnak Exc. és Ft. Dr. Kovács Gergely érsek atyát szintén „ad nutum Sanctae Sedis” apostoli kormányzónak. Amikor közöltem kinevezését, a fohászt is mellékeltem: „Isten kegyelme, a Boldogságos Szűzanya oltalma, Világosító Szent Gergely Atyánk áldása kísérje az újonnan kinevezett apostoli kormányzót »mindannyiunk és az egész Anyaszentegyház javára«.” Kérlek, fogadjátok olyan szeretettel, mint ahogy engem is fogadtatok.

29 év szolgálat hálaadásra késztet. Köszönöm a jó Istennek, a Boldogságos Szűzanyának és Világosító Szent Gergely atyánknak a szolgálatnak ezt a hosszú idejét, a kegyelmi támogatást. Köszönöm a ft. vikárius uraknak, minden kedves paptestvérnek a szolgálatot, akik vállalták – sokszor a római katolikus egyházközség vezetése mellett – az örmény egyházközségek szolgálatát is. Nektek, Testvéreim pedig köszönöm a kitartást, a hozzáállást, a munkavállalást, az erdélyi örmény katolikus hagyományok megőrzését! Mindig hangsúlyoztam, hogy amint van kettős állampolgárság, úgy lehetséges a magyarörmény önazonosság is. Köszönöm a négy örmény katolikus plébánia polgári hatóságainak, a polgári örmény szervezeteknek: EÖGyKE, UAR, EMÖSZ támogatását!

A szolgálat lezárásakor elérkezett a bocsánatkérés ideje is: mindenkitől bocsánatot kérek, akit – nem szándékosan – esetleg megbántottam. Bocsánatot kérek a hiányosságokért, amelyeket szolgálatom idején elkövettem. Mentségemre csak azt tudom felhozni, hogy mindig igyekeztem legjobb lelkiismeretem szerint a mi kis örmény katolikus egyházmegyénknek, az ordináriátusnak a javát szolgálni.

Kérlek, imáitokban ezután sem feledkezzetek meg rólam. Szeretettel megáldalak kedves mindnyájatokat:

+ Jakubinyi György
nyugalmazott érsek,
ny. örmény apostoli kormányzó