Márton Áronra emlékeztek szülőfalujában, Csíkszentdomokoson

0
2802
Márton Áron

Ünnepélyes szentmise és előadás keretében emlékeztek meg boldogemlékű Márton Áron püspökről születésének 124. évfordulóján szülőfalujában, Csíkszentdomokoson. A szentmisét Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutatta be Jakubinyi György nyugalmazott érsek, Tamás József nyugalmazott segédpüspök és számos pap koncelebrálásával. A kántori szolgálatot Fórika Attila látta el, Marton József egyetemi professzor pedig előadással tisztelgett a nagy püspök előtt.

Kilencedik alkalommal tartották meg a konferenciával egybekötött megemlékezést, amelyet 2012 óta minden évben Márton Áron püspök úr születése napjához legközelebb eső szombaton ünnepelnek. A helyiek úgy tartják, és ezt maga az érsek úr is megerősítette prédikációjában, hogy augusztus végén egy kicsit mintha Kovács Gergely püspök úr is csíkszentdomokosivá válna, aki lelkiügyének tartja Márton Áron boldoggá és szentté avatását. Homíliájában az érsek kiemelte, hogy a maszkok ellenére jó látni a mosolygó szemeket, valamint megjegyezte, hogy aki Csíkszentdomokosra látogat, láthatja, megtapasztalhatja Márton Áron püspök tiszteletének jeleit. „Fontos kifejezni – nyomatékosította a főpásztor –, hogy Márton Áron püspök úr biztos pont számunkra, olyan pont, amelyhez viszonyíthatjuk, viszonyítani kell az életünket. Kövessük a példáját, ne csak szóban, ne csak azzal, hogy büszkék vagyunk rá, hanem mindennapi életünkben.”

Kovács Gergely érsek személyes vallomást tett: 2012 – azóta ünneplik a megemlékezéseket – számára is fordulatot jelentett, ugyanis abban az évben nevezte ki őt Jakubinyi György érsek Márton Áron szentté avatási eljárásának posztulátorává, és abban az évben járt először Csíkszentdomokoson is. Az eltelt 8 évben Áron püspök egyre nagyobb teret és szerepet kapott az érsek életében, ami nem csak amiatt van, ami kívülről látható, hogy rendezvényekkel, kiadványokkal, zarándoklatokkal és más kezdeményezésekkel igyekezett előmozdítani Márton Áron püspök tiszteletét és hagyatékának felkarolását, hanem elsősorban azt a változást jelenti benne, ami a legtöbb esetben kívülről nem látható. Amikor rá emlékezik és tisztelettel hajtja meg előtte a fejét, akkor elsősorban hála és köszönet van benne mindazért a segítségért, támogatásért és Istennél való közbenjárásért, amit Márton Áronnak köszönhet, amit folyamatosan megtapasztal.

A főpásztor arra kérte a híveket, hogy ne csak szóval, hanem szívvel és hittel kérjék Áron püspök közbenjárását. „Tiszteletét ne csak látható jelekkel mozdítsuk elő, hanem szívünk, lelkünk élő reményével, hogy ő valóban közben jár értünk és segít nekünk, ha hittel, meggyőződéssel kérjük tőle” – buzdított az érsek. Ő már most úgy imádkozik hozzá, mintha boldoggá és szentté lenne avatva. Azon reményének és vágyának adott hangot, hogy még többen, még többször, még buzgóbban fognak Márton Áron közbenjárásáért imádkozni.

Isten tisztában van Áron püspök életszentségének a kérdésével, de amíg a szakemberek az ügy előrehaladásán dolgoznak, nekünk arról kell meggyőznünk Istent, hogy számunkra fontos Áron püspök, nekünk kell megmutatni, hogy megérdemeljük Áron püspök boldoggá és szentté avatását – fogalmazott az érsek, majd egy fohásszal zárta szentbeszédét: „Áron püspök, járj közben értünk Istennél, mi pedig megígérjük, hogy nem kell szégyenkezned miattunk.”

A szentmisét követően Marton József professzor tartott előadást Márton Áron küzdelme Dél-Erdélyben 1940–1945 között címmel. Az előadás keretében a közönség két, eddig nyomtatásban meg nem jelent verset hallhatott Bárd Oszkártól (1893–1942). A megemlékezés egy online előadással is kiegészült: a Márton Áron Múzeum Facebook-oldalán és Youtube-csatornáján közzétették Marosán Csaba színművész Emberkatedrális. Főhajtás Isten szolgája Márton Áron emléke előtt című előadását, amit az alábbiakban tekinthetnek meg.