Összhangban lenni Isten szívdobogásával

Betegek szolgálatával foglalkozó személyek találkoztak Nagybányán

0
1312
A beteglátogatás volt a téma. Fotók: Szatmári egyházmegye

Az Egyházmegyei Kórházpasztirációs Iroda meghívására lelki délutánra gyűltek össze augusztus 14-én a nagybányai esperességben beteglátogatással szolgáló, illetve a társaikat azzal szolgálni akaró személyek. Nagybányán a Szentháromság-plébánián Szmutku Róbert esperes köszöntötte a jelenlevőket, beszélt a beteglátogatás fontosságáról, majd Gáspár Annamária kórházpasztorációs referens bontotta ki a betegek szolgálatának megvalósulását, ismertette annak részleteit.

A találkozó központi részeként P. György Alfréd MI kamilliánus atya, az osztrák és magyar kamilliánus rendtartomány provinciálisa tartott előadást. Ebben kiemelte, hogy a rendalapító Szent Kamill nem megváltoztatni akarta a kórházakat, hanem emberséget akart vinni a kapcsolatokba. Az ő idejében Olaszországban hétévente pusztított vírus, tizedelte a lakosságot. Szent Kamill azt próbálta elérni, hogy az emberek ne ellenséget, veszélyforrást lássanak egymásban, hanem Krisztust fedezzék fel.

„Az új világban meg kell tanulni a szeretet leleményességét. Tiszteletben tartva a másik ember méltóságát, érzékenységét, félelmét, úgy próbálunk jelen lenni a beteg ember életében, hogy közben a jelenlétünk jó legyen neki. Szeretettel, megértéssel közeledünk hozzá és nem a saját fájdalmainkkal kínáljuk meg. Ahhoz, hogy jelen tudjunk lenni a másik ember életében, jelen kell lennünk önmagunk számára is, a saját életünkben. Összhangban kell lennünk a mai, valós énünkkel és nem az elképzelt énünkkel. Komolyan véve a szívverésünket, komolyan véve azt, akik éppen most vagyunk, összhangba hozzuk a szívverésünket a jó Isten szívdobogásával és azt visszük el a beteghez” – mondta a beteglátogatásról Alfréd atya.

Az előadás után a résztvevők elmondhatták, mi szólította meg őket az elhangzottakból, illetve hogyan látják szolgálatukat az életük történései, a meghívásuk tükrében.

Forrás: Szatmári egyházmegye