Búcsús primicia Szentkorona-tisztelettel

0
2447
Fotók: Fodor György

Nagyboldogasszony főünnepének előestéjén, augusztus 14-én felemelő búcsús szentmisét mutattak be a Szűzanya tiszteletére szentelt kolozsvári, Kálvária-övezetbeli egykori Benedek-rendi apátsági templomban.

Székely Dénes plébános, kanonok, teológiai tanár az utóbbi években hagyományosan a főünnep-előesti búcsús szentmise főcelebránsának és szónokának egy újmisés papot hív meg – idén a június végén, a gyulafehérvári székesegyházban pappá szentelt Kalányos Ottóra esett a választása.

Az eseményen Székely Dénes előbb bemutatta az egyházközség híveinek László Attila nemrég beiktatott kolozs-dobokai főesperest, a kolozsvári Szent Mihály-templom új plébánosát. A főesperes Orbán Szabolcs teológiai tanárral, ferences pappal, Keresztes Olivér kolozsi, Jakab Gábor kerekdombi, Vizi Zakariás györgyfalvi-negyedi, Kovács Árpád kisbácsi, Szőcs Csaba szászfenesi, Mihály Imre marosújvári plébánossal, valamint a római tanulmányairól hazalátogató Bojtor Attila Györggyel együtt koncelebrált a szentmisén.

Mind bevezetőjében, mind szentbeszédében a főcelebráns – akit Kovács Gergely érsek csíkszentkirályi segédlelkésznek nevezett ki, megbízva egyben az alcsíki főesperesi kerület cigánypasztorációjával – arra kért mindenkit, hogy adja át bizalommal örömeit, nehézségeit, egész életét Szűz Máriának, Nagyboldogasszonyunknak, mert ő segítségünkre fog sietni. Azt az égi édesanyánkat ünnepeljük, aki igent mondott, átadta életét a jó Istennek, és befogadta Jézus Krisztust, a mi Urunkat és Megváltónkat. Feltettük-e magunknak a kérdést: milyen a kapcsolatunk mennyei édesanyánkkal és földi édesanyánkkal? Gyermekként mi hogyan viselkedünk a családban? Ne feledjük: Jézus végtelenül tisztelte édesanyját. Mi is legyünk jó gyermekei szüleinknek. Nagyboldogasszonyunk alázatot és egyszerűséget vár el tőlünk, erre adott példát, hiszen mindvégig a háttérből tette azt, amire megkérte a mennyei Atya. Erre kéri ma is Krisztus az édesanyákat és az édesapákat – nyomatékosította Kalányos Ottó.

A szentmise végén Székely Dénes – aki hét éven át volt Kalányos Ottó tanára a Hittudományi Főiskolán, jelentősen elősegítve életútjának alakulását – az újmisés emberi és lelki erényeit, hivatástudatát méltatta: Isten meghívó szavát kitartóan, odaadással követte. Rendhagyó, megható mozzanatként Kalányos Ottó különleges primiciás áldásában részesítette Székely Dénest, majd primiciás áldását adta a jelenlevő hívekre és paptestvérekre is.

Székely Dénes hangsúlyozta a következőkben, hogy Szent István király 982 esztendővel ezelőtt, 1038-ban ezen a napon, augusztus 14-én ajánlotta fel országát és koronáját a Nagyboldogasszonynak, majd másnap, augusztus 15-én visszaadta lelkét Teremtőjének.

Az ünnepség fényét emelte a Magyarok Nagyasszonya Szent Korona Lovagrend erdélyi képviselői által az oltár elé kihelyezett Magyar Szentkorona másolata. Az eseményt Bíró Ernő, a lovagrend tagjának a Szentkoronáról szóló tartalmas előadása zárta. A színvonalas kántori szolgálatot Palocsay György végezte.                                                      

Fodor György