Test és lélek egységéről tanulni

0
1394

Szentegyháza közelében, a Szent Gellért Alapítvány szelterszi táborozóhelyén szerveztük meg július 28-a és augusztus 1-je között az 5. Szülők Iskolája nyári táborunkat. A családpasztorációs rendezvény központi témája a test és lélek egysége, a férfi és női identitásnak a házasságban, nevelésben való megnyilvánulása, a gyermekek szexuális nevelése, illetve a tisztaságra való nevelés volt. A táborba ezúttal Háromszékről, Alcsíkról, Székelyudvarhelyről és Gyergyó vidékéről érkeztek családok.

„Szép szeretetre” nevelni

Napjainkban sok szó esik a szexuális nevelésről, de többnyire az emberi szexualitásról szóló tanterveket, tankönyveket, szakkönyveket értenek rajta. A felnövekvő generációk megbízható biológiai ismereteket kapnak az emberi testről, a nemi szervek működéséről, a nemi betegségek veszélyeiről, a nem kívánt terhességről. Ez a szexuális nevelés azonban hiányosnak tekinthető, ugyanis szinte mindig mellőzi az emberi szerelem érzelmi és lelki vonatkozásait. Ugyanakkor az iskolákban felkínált tantervek alig vannak tekintettel a diákok érettségi szintjére, s ezzel zavart, nyugtalanságot kelthetnek bennük és szüleikben.

A szexuális nevelés további szempontja, amely szinte teljes egészében hiányzik a közbeszédből, de mégis alapvető fontosságú: ez a családi szexuális nevelés.

A Család Pápai Tanácsa 1995-ben külön dokumentumot dolgozott ki erről Emberi szexualitás: Igazság és jelentőség. Segítség a családi nevelés számára címmel.

A dokumentum szerint a gyermekek szexuális nevelésének fő felelősei a szülők, ugyanis leginkább ők vannak abban a helyzetben, hogy segítsék gyermekeiket az önuralom megszerzésében, és tanítsák őket a majdani társuk fontosságának a megértésére. A szülők tudják leginkább rávezetni a fiatalokat a szívből és az értelemből fakadó „szép szeretetre” – még mielőtt az testileg is megvalósulna.

„Ha ez a szerelem a házasságban teljesedik be, a testi önátadás az odaadás kölcsönösségét és teljességét fejezi ki: a házastársi szerelem tehát erővé válik, mely a személyeket gazdagítja és fejleszti s képessé teszi őket arra, hogy a szeretet civilizációját építsék: ha ellenben a nemiség értelme és jelentősége elvész, a dolgok és nem a személyek civilizációja lép a helyére, egy olyan civilizáció, amelyben a személyeket dologként használják. Az élvezetek civilizációjában a nő a férfi használati tárgya, a gyermekek akadályok lesznek a szülők számára.” – figyelmeztetnek a dokumentum írói.

Szexuális nevelés a családban

E gondolatok és iránymutatások jegyében szerveződött idén a nyári Szülők Iskolája tábor, azzal a céllal, hogy a kisebb- vagy kamaszkorú gyermeket nevelő szülőknek megerősítést és támaszt nyújtsunk, hogy a résztvevő házaspárok, családok kezdjenek el együtt gondolkodni a felvetett témákon, és hogy az eszmecserék, beszélgetések nyomán megszületett döntések beépülhessenek mindennapi életükbe.

Hisszük, hogy Istennek az álma ma is az, hogy a férfi és a nő egy hűséges és végleges szeretetközösségben, a házasságban adja önmagát egymásnak, hogy ezt a szerelmet a testükkel is kifejezzék, hogy a szerelmük új élet forrásává legyen.

Ma ezt a tervet eltorzította a bűn, ezért a család, a szülők szerepe rendkívül fontossá vált: imáikkal, példát mutató életükkel, a bibliai igazságok felvállalásával, bátorításukkal kell helyt álljanak, ezzel együtt kell kísérjék gyermekeiket.

Ezek voltak a családos tábor előadásainak, beszélgetéseinek fő gondolatai, emellett szó esett azokról a negatív hatásokról – a világhálón egy-két kattintással elérhető pornográfiáról, a filmipar és a zenei világ által közvetített negatív üzenetekről -, amelyek rossz irányba terelhetik a gyermekek szexuális fejlődését.

Szülőként a célunk nem csupán az, hogy megvédjük gyermekeinket a felelőtlen, helytelen szexuális viselkedéstől, hanem az is, hogy olyan felnőtteké váljanak, akiknek a házassága – ha ezt a hivatást választják -, mély és tartalmas lesz, tele szellemi, szexuális és érzelmi meghittséggel, és akiknek mély és szeretetteljes kapcsolataik lesznek a családban, de másokkal is. A szexuális felvilágosítás arról szól, hogy felkészítjük a gyermekeinket ennek az ajándéknak a helyes átadására. Nemcsak ismereteket, hanem értékrendet adunk át, hanem gyermekeink szexuális jellemét formáljuk Isten terve, a Szentírás tanítása szerint! Mindehhez mindig abból kell kiindulni, hogy mit tud a gyermek, mire kíváncsi, fontos, hogy ne menjünk elébe tájékoztatással az érdeklődésnek.

Családok a „nevelés államosításával” szemben

Az itt jelenlevő, a gyulafehérvári főegyházmegye különböző területeiről érkező házaspároknak mindig jól jön ezeknek a szempontoknak a megismerése, átbeszélése, elsajátítása. Talán sokan úgy nőttünk fel, hogy ezek a témák tabunak számítottak a családjainkban, nem beszéltünk ezekről a kérdésekről. Most azonban a szülőkben van annyi nyitottság, hogy a szexualitásról lehet egymást bátorítva, hittel beszélni. Ez különösen fontos, mert a felnövekvő generációnak erre nagy szüksége van – emelte ki Szénégető István marosvásárhely-remeteszegi plébános, a főegyházmegyei családpasztorációs bizottság titkára, hozzátéve: ha a szexuális nevelést nem a szülők biztosítják, nem ők tárják fel ennek a tartalmi, hitre épített részeit, nem az ők segítségével épül be ez gyermekeik életébe, akkor bekövetkezhet a „nevelés államosítása”.

Az állam fog ezekből a szerepekből átvenni, és elkezdődhet az iskolákban egy valamilyen szemléletre épített szexuális nevelés. Ez pedig nem mindig egyezik a Szentírás igazságaival, nem mindig összeegyeztethető a házasság szentségi voltával, a család méltóságát, egységét szavatoló tényezőkkel – figyelmeztetett a családreferens.

A beszélgetések során az is elhangzott, hogy szülőként óriási a felelősségünk: már az óvodások tudnak a telefonnal, számítógéppel bánni és ez egyáltalán nem biztonságos terület. A szülőnek tudnia kell, hogy itt szexuális tartalmakkal is találkozhat a gyerek, ami komoly traumát jelenthet a számára. Emiatt „felnőtt” tartalmakat blokkoló programokat kell telepíteni a gyermek által használt eszközökre, ha pedig ennek ellenére találkozik nem kívánt tartalmakkal, tudnia kell, hogy mit tegyen.

Egymástól tanulni

A délelőtti előadásokat, hosszú beszélgetések követték, jó volt látni, amint a szülők kisebb csoportokba verődve osztották meg egymással tapasztalataikat. A tábori programban a reggeli és esti imaalkalmak, a napi szentmise és szentségimádás mellett idén is helyet kaptak a szülők számára előkészített műhelymunkák, a kamaszoknak felkínált foglalkozások, a szabadidős tevékenységek, a kirándulás, a tábortűz, a különböző családi játékok, sporttevékenységek.

Bár a járványhelyzet megnehezítette a szervezést és komoly erőfeszítést jelentett az előírások betartása a programok szabad téren való lebonyolításával, mégis egy nyitott, örvendező, értelmes párbeszédekben megnyilvánuló, tanulásban is bővelkedő táborozós hetet tudunk magunk mögött.

Ezúton is köszönjük Hargita megye Tanácsának és Marosszentgyörgy polgármesteri hivatalának az anyagi támogatást.

A tábori hangulatvideó ITT tekinthető meg.

Kertész Tibor