Elsőszombat Csíksomlyón a Porciunkula-búcsú előestéjén

0
2790
Körmenetben vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát. Fotók: képernyőképek az élő közvetítésből

A teljes búcsú egy nagy lehetőség, hogy Isten a bűneink után járó büntetést is elengedje, mondta Böjte Mihály OFM, csíksomlyói házfőnök az augusztus 1-jén megtartott elsőszombati szentmisén, Csíksomlyón. Az első engesztelő imaórát a gyimesközéploki hívek, a második imaórát és a rózsafüzért a kápolnásiak vezették, utóbbiak vitték a körmenetben a kegyszobor másolatát. A szentmise főcelebránsa és szónoka Böjte Mihály OFM volt. A következő elsőszombati Mária-köszöntő szeptember 5-én lesz, a szentmise este 6 órakor kezdődik.

A csíksomlyói elsőszombati Mária-köszöntő kiemelten is ünnepélyes alkalom volt, ugyanis a ferencesek Porciunkula ünnepének előestéjén tartották. Porciunkula egy kis templomocska neve, ami Assisiben található – emlékeztetett Böjte Mihály OFM szentbeszédében. A hagyomány szerint a szentföldről hozott földre épült, ezért „részecske”, „porciunkula” a neve a templomnak. Eredetileg a bencés szerzeteseké volt a templom, de Szent Ferenc szívesen tartózkodott, szívesen imádkozott ott. Megtérése után intenzíven kereste Isten közelségét, hogy milyen szépet, jót és üdvözítőt tehetne az emberek számára, ezért elkérte a bencésektől ezt a kis kápolnát és meg is kapta ajándékba, amely élete végéig a kedvenc helye volt.

Ebben a Boldogságos Szűznek felajánlott kápolnában vette kezdetét a kisebb testvérek rendje. Szent Ferenc azt akarta, hogy úgy tekintsenek rá, mint a rend tükrére. Ma is használják a ferencesek ezt a templomot, föléje egy nagyobb, impozánsabb templomot is építettek.

A szónok felidézte Szent Ferenc Mária-jelenését, amikor a Szűzanya a karján a kis Jézussal felkínálta, hogy kérjen valami nagyot és különlegeset az Úr Jézustól. Szent Ferenc azt kérte, hogy aki azt a templomot meglátogatja, nyerjen teljes búcsút. Azt olvassuk – mondta Böjte Mihály –, hogy Krisztus jóvá is hagyta ezt a kiváltságot, de a pápához küldte Szent Ferencet. Végül III. Honorius pápa Szent Ferenc kérésére engedélyt adott, hogy abban a templomban augusztus 2-án teljes búcsút lehessen nyerni. Olyan sokan tolongtak a templom körül, hogy a ferencesek oldalt is megnyitották a kápolna falát, ajtót építettek oda és már augusztus 1-je estéjétől augusztus 2-a éjszakájáig folyamatosan zarándokoltak és zarándokolnak mai napig is a hívek.

Abban az időben még nem volt annyi lehetőség elnyerni a búcsút. Csak azok nyerhettek teljes búcsút, akik elzarándokoltak a Szentföldre. Szent Ferenc azokra is gondolt, akiknek nem volt lehetőségük ilyen zarándoklatra, tudta, hogy nekik is szükségük van erre. Ma már a búcsúnyerési lehetőséget az egyház kiterjesztette – jegyezte meg a főcelebráns –, a ferences templomokban és a plébániatemplomokban is elnyerhető a búcsú.

A Porciunkula-templom bejárata fölött ez a felirat áll: az örök élet kapuja. Böjte Mihály kifejtette, hogy mennyire találó ez a megnevezés, ugyanis az örök életnek nem más a kapuja, mint Istennek az irgalmas szeretetéből fakadó bocsánata, amire a mi részünkről a hit, a bizalom, az isteni irgalomra való ráhagyatkozás, a bűnbánat a megfelelő válasz, magatartás. A bűnbánat, a szentgyónás visszavezet Isten kegyelmi állapotába, de nagy szükségünk van a teljes tisztulásra, a lelki „nagymosásra”, vezeklésre, bocsánatkérésre. A teljes búcsú egy nagy lehetőség, hogy Isten a bűneink után járó büntetést is elengedje.

Beláthatjuk, hogy nem is olyan könnyű ráhagyatkozni Isten szeretetére, az ő irgalmas jóságára – emlékeztetett a ferences –, mert el kell fogadnunk, el kell hinnünk, hogy minden bűnünk, hibánk, gyarlóságunk ellenére Istentől szeretett emberek vagyunk. Néha még magunkat is kevéssé szeretjük, ennek ellenére Isten nagyon szeret bennünket. Ugyanígy nekünk is irgalommal kell közelednünk embertársainkhoz. Fontos, hogy a foglalatosságainkban legyen ott az imádságos munka, a szerető odafigyelés, Istennek a dicséreté, hogy ez foglalja le a mindennapjainkat, törekvéseinket, elménket, a céljainkat. Szent Ferenc ismert köszöntése az volt, hogy „békesség és jóság”, máskor hozzátette, hogy „jónapot, jó emberek”. Akkor lesz számunkra jóvá a világ, az emberek, ha Isten irgalmas jósága valóban tapasztalatunkká lesz és mi is hasonló irgalommal közeledünk egymáshoz – zárta gondolatait Böjte Mihály OFM.

A szentmisét élőben közvetítették, amit megtekinthetnek az alábbi videón.