Személyi változások a szatmári egyházmegyében

Folyó év augusztus 1-jétől személyi változások lépnek érvénybe a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében

0
4022
Fotó: szatmári egyházmegye

A 2020-as év nyarán személyi változások történnek a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében. Schönberger Jenő püspök Heinrich Ferenc Nagybánya-fernezelyi plébánost végleges nyugállományba engedte, a plébánia közösségét ezentúl a nagybányai Szentháromság plébánia látja el. A főpásztor Dr. Ágoston Ferenc krasznabélteki plébánost elengedte a szatmári egyházmegyéből, így ő visszatér a gyulafehérvári főegyházmegyébe. Tatár Zoltán kisdengelegi plébános lesz a krasznabélteki közösség plébánosa, Kisdengelegre pedig Turtureanu Róbert máramarosszigeti segédlelkész érkezik és teljesít majd szolgálatot ideiglenes helyettes lelkészként. Dudás Miklós sárközújlaki plébános Antku István mikolai plébánossal cserél szolgálati helyet. Magász Jenő, a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Teológiai Líceum spirituálisa, jelenlegi feladatai mellett ellátja majd a domahidai közösséget is, a börvelyi plébánia oldallagos ellátására pedig a kálmándi plébánia kapott megbízatást. Linzenbold Szabolcs székesegyházi segédlelkészt Schönberger Jenő püspök egy évre felmentette papi kötelezettségei alól.

Daniel Garcia Fernandez újmisés a székesegyház segédlelkésze lesz, Jakkel Tamás újmisés pedig a máramarosszigeti Borromeo Szent Károly plébánia segédlelkésze. Simon Attila püspöki titkár, ifjúsági- és ministránslelkész eddigi feladatait megtartva a székesegyház helyettes-plébánosaként segíti a közösség pasztorális ellátását. Fanea József a nagybányai Szentháromság plébánia segédlelkésze lesz.

Az Erdélyi Ferences Rendtartomány provinciálisa döntése alapján, Fr. Marek Ferenc Bernandin OFM atya távozik a kaplonyi Páduai Szent Antal plébániáról és helyébe Fr. Puvák Antal P. Marián OFM atya érkezik.

P. Henryk Urban SJ romániai delegátus helyezési átirata értelmében P. Josif Șandoru SJ, a szatmárnémeti román személyi plébánia segédlelkésze távozik a szatmári egyházmegyéből.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye