Augusztus 1-ig lehet jelentkezni a kántorvizsgára – interjú Tamás József nyugalmazott segédpüspökkel

1
2248
Illusztráció

Tamás József püspök hosszú éveken át a gyulafehérvári főegyházmegye segédpüspökeként a főegyházmegye liturgikus életével foglalkozó Liturgikus és Zenei Bizottság titkáraként is tevékenykedett. Ez a feladat nem volt annyira látványos, de következetes munkát igényelt, a liturgikus könyvek, énekeskönyvek kiadásánál való közreműködést, a kántorok továbbképzésének megszervezését és sok más feladatot jelentett, így Tamás József püspök szerkeszti évek óta a falinaptárt és a főegyházmegye által használt Direktóriumot. A Kovács Gergely érsek által újjászervezett papi szenátus keretében felállított új szakbizottságban a nyugalomba vonult segédpüspök továbbra is aktív marad, a szerkesztői feladatok mellett a kántorok vizsgáztatásának és továbbképzésének feladatait koordinálja. Ezzel kapcsolatos kérdéseinkkel kerestük meg őt.

A kántori szolgálat a liturgia méltó végzésének egyik alapvető eleme. Hogyan épül fel a kántorképzés a főegyházmegyében? Más egyházmegyékkel milyen a kapcsolat e téren?

Főegyházmegyénkben jelenleg a kántorképzés háromféle képen történik: a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceumban azokkal, akik kántorvizsgát szeretnének tenni érettségi után, külön program szerint foglalkoznak velük és készítik a vizsgára. Marosvásárhelyen működik egy ökumenikus Kántor-Tanítóképző Főiskola, amelynek elvégzése után a kijelölt vizsgáztatók előtt vizsgát lehet tenni és diplomát lehet szerezni. A vizsgára magánúton is egy szakember vezetésével fel lehet készülni. A kántorképzés tekintetében nincs kapcsolatunk más egyházmegyékkel. Mindenik egyházmegye a maga módján oldja meg ezt a kérdést.

Milyen visszajelzéseik vannak a Dicsérjétek az Urat! énekes- és orgonakíséretes könyvvel kapcsolatosan? Ez utóbbi tavaly jelent meg újra, kiadónknál is elérhető…

A Dicsérjétek az Urat! énekes és orgonakíséretek könyv először 1998-ban jelent meg. Ez a könyv a II. vatikáni zsinat által megújított liturgiát követve született meg. Mivel hamar elfogyott és egy jó része a használattól meg is rongálódott, szükségessé vált az újabb kiadása. Ez meg is történt 2019-ben, amely javított kiadása lett, hisz a benne felfedezett hibákat igyekeztünk kijavítani. Az újrakiadásban figyelembe vettük a temesvári, a nagyváradi, a szatmári egyházmegyék igényeit is.

Még valamennyi található és megvásárolható Csíkszeredában, Tamás József nyugdíjas segédpüspök úrnál és a Verbum Keresztény Kulturális Egyesületnél Kolozsváron.

Miben látja a kántorok lelkigyakorlatos továbbképzőjének az erejét, milyen tapasztalatok vannak ezen a téren?

Mivel a továbbképzés minden szinten nagyon fontos, ezért a kántorok továbbképzését is komolyan vette főegyházmegyénk. Az elmúlt rendszerben az akkor adódott keretek között történt. Az 1989-es fordulat után már kiváló külföldi és belföldi előadók vezetésével történik minden évben február hónapban. Nemcsak szakmai, de lelki továbbképzésre is gondot fordítunk a négy napot magába foglaló összejövetelben. A tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon szép gyümölcsei vannak e továbbképzésnek az egyházközségek liturgikus életében.

Olykor nem feszültségmentes a pap és kántor közötti együttműködés, de igen szép és gyümölcsöző példák is vannak a főegyházmegyében és annak határain túl is. Hogyan látja püspök úr, mire kell egy kántornak és mire kell egy papnak különösen is figyelnie?

Mivel az első bűn következtében megromlott emberi természettel születtünk ezért emberi kapcsolataink nem mindig problémamentesek. Így van ez a családban, a munkahelyen, a társadalmi életben. Igazi Krisztus követésünk abban mutatkozik meg, hogy hogyan törekszünk az adott problémákat megoldani, megbocsájtani és bocsánatot kérni. Ez vonatkozik a pap és a kántor kapcsolatára is. Enélkül pokollá válhat az életük, s így méltatlanná válnak Jézus Krisztushoz, akinek hivatásszerűen szolgálnunk kellene. Ahol feszültségek vannak, ott hiányzik az őszinte párbeszéd, amely sok mindenre gyógyír tud lenni. Egy kapcsolat elkezdésénél fontos tisztázni azt, hogy mik az elvárások, mik a tennivalók és azért mi a jutalom. Aki ugyanis igyekszik eleget tenni feladatának, akit a szent ügy iránti buzgóság vezet, azt biztos, hogy megbecsülik, munkáját értékelni fogják és törekszenek meg is fizetni.

Régebb kántortanítói állások voltak egyházmegye-szerte, amely egyrészt teljes foglalkoztatottságot, megbecsülést jelentett az egyházközség keretei között a kántornak, szerény, de biztos jövedelmet. Ma másként van ez, a kántorok kiegészítő munkákat vállalnak, mert meg kell élni, család is van. Sok helyen önkéntes kántorok szolgálnak évek óta, akár juttatás nélkül is, szívből… Sok esetben – tapasztalatból is mondom – egy odaadással dolgozó kántor a plébános fontos segítője, részt vesz a hitoktatásban, kórust és szkólát szervez. Hogyan tudják motiválni, mivel biztatják a mai kántorokat?

A mindennapi életben úgy van, hogy az ember tudatában van annak, hogy mit miért tesz, akkor ezt más lelkülettel teszi. A motivációnak fontos szerepe van a munkában. A szeretet könnyűvé teszi az áldozathozatalt. Amikor az ember a családjáért, a közösségért és főleg Istenért teszi a dolgokat, akkor annak értéke lesz. Minthogy a papot, úgy a kántort is Isten dicsősége és a lelkek üdvössége kellene, hogy motiválja. Szolgálatuk csak így válik „opus Dei”, isteni művé. Továbbképzéseink lelki képzésében erre próbáljuk neveli őket.

Augusztus végén kántorvizsgára kerül sor. Hogyan kell készülni, meddig lehet jelentkezni?

Augusztus 31-én tartjuk Csíksomlyón a ferences kolostorban a kántorvizsgát. Augusztus 1-ig kell jelentkezni. A kántorvizsga anyagát összefoglalva egy könyvben 2017-ben kiadtuk „Erdélyi Kántoriskola” címmel azzal a szándékkal, hogy a vizsgára készülőknek megkönnyítsük a dolgát. E könyvben található anyagból kell vizsgázniuk a vizsgára jelentkezőknek.

Ez a könyv is megvásárolható Csíkszeredában, Tamás József nyugalmazott segédpüspök úrnál.

A vizsgáztatás előtt a vizsgáztatók majd a meghirdetett időpontban egy kis felkészítőt is tartanak. Szeretettel várjuk azoknak a jelentkezését, akik kántori szolgálatukkal is szeretnének Isten és a közösség szolgálatára lenni.

Kérdezett Szőcs Csaba

1 HOZZÁSZÓLÁS