2020. július 21., kedd

0
654

EVANGÉLIUM

Egy alkalommal Jézus éppen a népsokaságot tanította. Eközben anyja és rokonai odaérkeztek, és kint várakoztak rá, mert beszélni akartak vele. Valaki szólt is Jézusnak: „Anyád és rokonaid kint várnak, és beszélni akarnak veled.”
Jézus erre így válaszolt annak, aki szólt neki: „Ki az én anyám, és kik az én rokonaim?” Majd kitárta kezét tanítványai felé, és így szólt: „Ezek az én anyám és rokonaim. Aki teljesíti mennyei Atyám akaratát, az mind testvérem, nővérem és anyám.”
(Mt 12,46-50)

A Jézushoz tartozás alapfeltétele az isteni akarat elfogadása és teljesítése. Könnyű kiimádkozni, hogy: „legyen meg a Te akaratod”, viszont ennek mindennapivá váltása nem is olyan egyszerű. Pedig ez a fokmérője annak, hogy milyen kapcsolatban vagyok az Úrral. Vajon, engem befogadna Jézus „családi körébe”? Kezdjünk el az Atya akarata szerint élni, és máris létrejön miköztünk egy „isteni rokonság”!

Táncos Levente-György dicsőszentmártoni plébános

MEGOSZTÁS