Ferenc pápa gyászát fejezte ki Grocholewski bíboros halála miatt

0
1020
Zenon Grocholewski bíboros. Fotó: Vatican News

80 éves korában, július 17-én elhunyt Zenon Grocholewski bíboros, a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció nyugalmazott prefektusa. II. János Pál és XVI. Benedek közeli munkatársa volt. Halálának hírét a lengyel püspöki konferencia jelentette be. Ferenc pápa részvéttáviratban fejezte ki gyászát: „Tanúságot tett a papi buzgóságról, az evangéliumi hűségről és az egyház építéséről”.

Július 18-án délelőtt 11 órakor tartották a lengyel főpásztor temetési szertartását a Szent Péter-bazilikában, amelyet Leonardo Sandri bíboros, a Bíborosi Kollégium aldékánja vezetett, más bíborosok koncelebrálásával. A szertartás végén Ferenc pápa végezte el a végső ajánlás és búcsúvétel rítusát.

Grocholewski bíboros a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusa volt 1999–2015 között. A Római Kúriában különböző megbízatásokat töltött be, amelyek elsősorban az egyházjoghoz és a neveléshez kapcsolódtak. Ez a két terület jelentette a bíboros képzettségének és munkájának pilléreit.

Ferenc pápa részvéttáviratában Wladislaw Grocholewskihez, a bíboros testvéréhez fordult és lelki közelségét fejezte ki neki. Hálával emlékezett meg az elhunyt kiváló munkájáról, amelyet a Pápai Gergely és a Lateráni Egyetemeken végzett az egyházjog docenseként, valamint számos tudományos publikáció szerzőjeként. A pápa kiemelte nagylelkű szolgálatát a Szentszék különböző posztjain. Tanúságot tett a papi buzgalomról, az evangéliumhoz való hűségről és az egyház építéséről – méltatta. Végül gyásztáviratában a pápa imájáról biztosította a gyászolókat és apostoli áldását adta rájuk.

„Az Istennek, a lengyel népnek és a világnak szentelt odaadó szolgálat hosszú évei után Zenon Grocholewski bíboros visszatért az Atya házába” – a lengyel püspöki konferencia elnöke Stanisław Gądecki érsek ezzel a tweettel fejezte ki gyászát honfitársa halála miatt. Az érsek arra buzdította a híveket, hogy imádkozzanak az elhunyt bíborosért, hogy az Úr fogadja be és adjon neki békét.

Zenon Grocholewski 1939-ben született egy négygyermekes család harmadik fiaként Lengyelországban, a poznańi főegyházmegyében. Az érseki szemináriumban végezte filozófiai és teológiai tanulmányait. 1963-ban szentelték pappá. Három évvel később Rómában szerzett diplomát, majd doktorátust kánonjogból a Pápai Gergely Egyetemen. Szakdolgozatát latinul írta házasságjogból. Ezt követően a Rota Romana bíróság ügyvédjeként szerzett diplomát.  1972–1999 között az Apostoli Szignatúra Legfelsőbb Bíróságán dolgozott jegyzőként, majd kancellárként. 1982-ben II. János Pál titkárnak, majd prefektusnak nevezte ki és 1983-ban püspökké szentelte, 1991-től érseki rangra emelte. 1999-ben a lengyel pápa a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció prefektusává nevezte ki és a Pápai Gergely Egyetem, a Pápai Biblikus Intézet, a Pápai Egyházzenei Intézet, valamint az Arab és Iszlám Tanulmányok Pápai Intézetének és a Keresztényrégészet Pápai Intézetének nagykancellárjává tette.

II. János Pál 2001-ben kreálta bíborossá. Grocholewski bíboros részt vett 2005-ben és 2013-ban a konklávén. Két évvel később, korára való tekintettel 75 évesen lemondott prefektusi pozíciójáról a Katolikus Nevelésügyi Kongregáció élén.

Forrás: Somogyi Viktória/Vatican News