Istentől megáldottnak lenni – Lovagi zarándoklat a csíksomlyói Szűzanyához

0
2364

Július 11-re a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend zarándoklatot hirdetett Csíksomlyóra, hogy közösen kérjék rendi és világi életükre a Szűzanya pártfogását és közbenjárását.

A közel harmincöt személy szentmisén vett részt, amelyet Péter Arthur kovásznai plébános mutatott be. Nursiai Szent Benedek ünnepnapján a plébános homíliájában intelmeket fogalmazott meg a lovagrendi tagok számára. „Szent Benedek, latinul Benedictus, magyarul áldottat, Istentől megáldottat jelent. Ez minden embernek a törekvése: Istentől megáldottnak lenni. És gondolom nem tévedek, ha azt mondom, hogy az Szent Gellért Erdélyi Lovagrendnek is ez a törekvése: Istentől megáldottnak lenni. Még mielőtt bármit is tenne a lovagrend, erre kell törekednie. Isten áldását hordozni. Azért jöttünk ide, Csíksomlyóra, hogy a Szűzanya közbenjárására Isten áldását megkapjuk, és ezt az isteni áldást tovább hordozzuk és adjuk. Egyre kevesebb ember hordozza ma Isten áldását, és oly nagy szükség van áldáshordozókra.”

A szentmise végén a jelenlevők elzarándokoltak a csíksomlyói nyeregben található Hármashalom-oltárhoz, ahol közösen elimádkozták a Lorettói litániát, majd Péter Arthur plébános áldásával ért véget a csíksomlyói zarándoklat.

A Szent Gellért Erdélyi Lovagrend 2011-ben alakult meg Erdélyben, majd 2013. augusztus 30-án gyulafehérvári főegyházmegyei jóváhagyást kapott a működésre. A lovagrendnek jelenleg 42 tagja van Erdélyben és az anyaországban.

Jánó Árpád kovásznai akolitus, lovagrendi kormányzó