Egyházi és világi elöljárók egyeztetése az alcsíki cigány közösség helyzetéről

1
2084
Fotó: a Csíkszentmártoni egyházközség Facebook-oldala

Hargita megye tanácselnökével, alcsíki polgármesterekkel, a kerület főesperesével és a környék plébánosaival egyeztetett Kovács Gergely érsek július 10-én Csíkszentmártonban. Az ismerkedő, jó hangulatú és konstruktív találkozót azzal a céllal szervezték, hogy elindítsanak egy folyamatot, amely során a polgári és egyházi vezetők a térség társadalmi problémáira közösen reflektálhatnak, különös tekintettel az alcsíki falvakban élő cigány közösségek helyzetére és jövőjére – mondta el portálunknak a főpásztor.

Mint ismeretes, a Szent Péter és Pál apostolok főünnepén felszentelt három újmisés egyike, a cigány származású Kalányos Ottó, első papi állomáshelyén, Csíkszentkirályon nemcsak segédlelkészi teendőket lát el augusztus 1-jétől, hanem Kovács Gergely érsektől alcsíki cigánypasztorációs lelkészi megbízást is kapott. „Nem lesz könnyű, de nem hagylak magadra” – mondta a főpásztor a kinevezés és megbízás átadásakor a gyulafehérvári székesegyházban.

Ez az új rétegpasztorációs lelkészi szolgálat az érsek szándéka szerint nem jelenti majd a lelkipásztori, a helyi plébános feladatkörét képező teendők átvállalását a helyileg illetékes papoktól, hanem egy plusz segítséget szeretne adni a plébánosok munkáját kiegészítő módon. Kovács Gergely kifejtette: az új lelkész kinevezésével szeretett volna konkrét és hatékony segítséget, egy újabb impulzust adni az alcsíki falvakban élő roma közösségeknek és a falvak lelkipásztoraiknak, hogy ezt a sok türelmet és odafigyelést igénylő munkát folytassák. Ugyanakkor reményteljes elindulásként jellemezte a találkozót, ahol minden szereplő, a polgári és egyházi helyi elöljárók is a közös problémák feltérképezése mellett a megoldáskeresés útján kötelezte el magát. Igencsak sürgető kérdés és terület a cigány közösségre való odafigyelés, hiszen a közelmúltban készült statisztikák szerint Alcsíkon a romák részaránya átlagban 12% fölött van, de olyan alcsíki falut is nyilvántartanak, ahol a cigány lakosság aránya a falu lakosságának egy harmadát is meghaladta már.

Az egyeztetések minden bizonnyal folytatódnak a közeljövőben, ugyanakkor az egyház továbbra is elkötelezett a társadalmi problémák megoldásának keresésében, saját eszközeit és lehetőségeit a jövőben is igyekszik e cél elérése érdekében bevetni, azonban a helyi polgári vezetők és a helyi hatóságok támogatására továbbra is nagy szükség van.

?Cigánypasztoráció indul Alcsíkon. ?Büszke vagyok, hogy az érsekség ezt a térséget választotta, és büszke vagyok az alcsíki polgármesterekre, hogy felvállalják a problémát, és foglalkoznak a mélyszegénység kérdésével a közösség, a település fejlődése érdekében. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsekkel, Gergely Andrással, Csíkszentmárton polgármesterével és Becze István megyei tanácsossal megtartottuk az első találkozót, és megbeszéltük az elképzeléseket. ?Számos jó példa van a közösség segítésére Hargita Megye Tanácsa és a papság összefogásával, bízom benne, hogy ebben a témakörben is jó eredményeket érünk el. Mindannyiunk felelőssége, hogy mindenki kapjon esélyt, származásától függetlenül.

Publicată de Borboly Csaba pe Vineri, 10 iulie 2020
Forrás: Borboly Csaba Facebook-oldala