Egyházi és világi elöljárók egyeztetése az alcsíki cigány közösség helyzetéről

1
1386
Fotó: a Csíkszentmártoni egyházközség Facebook-oldala

Hargita megye tanácselnökével, alcsíki polgármesterekkel, a kerület főesperesével és a környék plébánosaival egyeztetett Kovács Gergely érsek július 10-én Csíkszentmártonban. Az ismerkedő, jó hangulatú és konstruktív találkozót azzal a céllal szervezték, hogy elindítsanak egy folyamatot, amely során a polgári és egyházi vezetők a térség társadalmi problémáira közösen reflektálhatnak, különös tekintettel az alcsíki falvakban élő cigány közösségek helyzetére és jövőjére – mondta el portálunknak a főpásztor.

Mint ismeretes, a Szent Péter és Pál apostolok főünnepén felszentelt három újmisés egyike, a cigány származású Kalányos Ottó, első papi állomáshelyén, Csíkszentkirályon nemcsak segédlelkészi teendőket lát el augusztus 1-jétől, hanem Kovács Gergely érsektől alcsíki cigánypasztorációs lelkészi megbízást is kapott. „Nem lesz könnyű, de nem hagylak magadra” – mondta a főpásztor a kinevezés és megbízás átadásakor a gyulafehérvári székesegyházban.

Ez az új rétegpasztorációs lelkészi szolgálat az érsek szándéka szerint nem jelenti majd a lelkipásztori, a helyi plébános feladatkörét képező teendők átvállalását a helyileg illetékes papoktól, hanem egy plusz segítséget szeretne adni a plébánosok munkáját kiegészítő módon. Kovács Gergely kifejtette: az új lelkész kinevezésével szeretett volna konkrét és hatékony segítséget, egy újabb impulzust adni az alcsíki falvakban élő roma közösségeknek és a falvak lelkipásztoraiknak, hogy ezt a sok türelmet és odafigyelést igénylő munkát folytassák. Ugyanakkor reményteljes elindulásként jellemezte a találkozót, ahol minden szereplő, a polgári és egyházi helyi elöljárók is a közös problémák feltérképezése mellett a megoldáskeresés útján kötelezte el magát. Igencsak sürgető kérdés és terület a cigány közösségre való odafigyelés, hiszen a közelmúltban készült statisztikák szerint Alcsíkon a romák részaránya átlagban 12% fölött van, de olyan alcsíki falut is nyilvántartanak, ahol a cigány lakosság aránya a falu lakosságának egy harmadát is meghaladta már.

Az egyeztetések minden bizonnyal folytatódnak a közeljövőben, ugyanakkor az egyház továbbra is elkötelezett a társadalmi problémák megoldásának keresésében, saját eszközeit és lehetőségeit a jövőben is igyekszik e cél elérése érdekében bevetni, azonban a helyi polgári vezetők és a helyi hatóságok támogatására továbbra is nagy szükség van.

👉Cigánypasztoráció indul Alcsíkon. 🙏Büszke vagyok, hogy az érsekség ezt a térséget választotta, és büszke vagyok az alcsíki polgármesterekre, hogy felvállalják a problémát, és foglalkoznak a mélyszegénység kérdésével a közösség, a település fejlődése érdekében. Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus érsekkel, Gergely Andrással, Csíkszentmárton polgármesterével és Becze István megyei tanácsossal megtartottuk az első találkozót, és megbeszéltük az elképzeléseket. 🤝Számos jó példa van a közösség segítésére Hargita Megye Tanácsa és a papság összefogásával, bízom benne, hogy ebben a témakörben is jó eredményeket érünk el. Mindannyiunk felelőssége, hogy mindenki kapjon esélyt, származásától függetlenül.

Publicată de Borboly Csaba pe Vineri, 10 iulie 2020
Forrás: Borboly Csaba Facebook-oldala