Gyimesfelsőloki Szent Erzsébet-líceum: jelképes lovaglás Szent László lován

Iskolai körkép – ballagások a katolikus iskolákban

0
2811
Ballagás a gyimesfelsőloki Szent Erzsébet-líceumban

Minden végzős évfolyam különleges, de az idei ballagóknak még inkább kijutott a kihívásokból. A koronavírus-járvány igencsak átalakította az iskolák megszokott tanmenetét, a búcsúzást, a vizsgákat és ballagásokat is új keretek közé szorította. Bemutatjuk, hogy az erdélyi katolikus iskolák hogyan élték meg a megpróbáltatásokat, hogyan fedezték fel a szépet, a csodát a nehézségek ellenére is. A gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum beszámolóját olvashatják.

Március közepétől, mint mindenütt, a gyimesfelsőloki Árpád-házi Szent Erzsébet-líceumban is „felborult a rend”. Valami újjal kellett tanárnak, diáknak szembesülnie. Az eddig szinte tiltott online világ kapott teret és megszűntek a személyes találkozások. Tény, hogy nagyon újszerű helyzettel álltunk szemben, váratlanul ért minket és nem volt egy forgatókönyvünk arra, hogy miként kell eljárjunk. Tiszta lelkiismerettel kijelenthetjük: erre nem voltunk felkészülve. Az osztályba magabiztosan megy be minden tanár, fejében a célokkal, teljes órafelépítéssel.

Azt gondoltuk, hogy a diákok talán könnyebben és hamarabb hozzászoknak a digitalizált oktatáshoz, hisz amúgy is ebben a digitális világban nőttek fel. Mégsem ez a jellemző: a személyes kapcsolatok mindenkinek hiányoztak.

Egy virtuális félév után mégis elérkeztünk a tanév végéhez. Június utolsó szombatján hálaadó szentmise keretében búcsúzhattak iskolájuktól az Árpád-házi Szent Erzsébet-líceum végzős diákjai. Ahogy megszokhattuk azt, hogy mostanában már semmilyen hivatalos tevékenység nem a normalitás keretein belül történik, úgy ez a ballagási ünnepség sem a szokásos módon zajlott. Mondhatjuk, hogy formabontó és hagyományainktól mentes volt, hiszen elmaradt iskolánk ballagási ünnepségéből a mindenki által kedvelt és oly nagyon várt lovas felvonulás. A Szent László napján tartott ünnepségen mégis lehetőség nyílt egy jelképes lovaglásra, amelyre iskolánk papbácsija hívta meg a diákokat és buzdította őket, hogy Szent László példájára legyenek hazaszerető emberek, bármerre is sodorja őket az élet.

Az iskola igazgatója, Bálint Róbert arra biztatta a végzősöket, hogy ne csüggedjenek a helyzet miatt, nézzék a dolgok pozitív oldalát, hiszen erre a ballagásra úgy emlékezhetnek, hogy ők azok a végzős diákok, akiknek megadatott a lehetőség, hogy kétszer ballagjanak: először a virtuális térben, illetve másodszor a hálaadó szentmise keretei között, ahol méltó módon búcsút vehettek és hálát adhattak a jó Istennek az iskolánkban töltött évekért.

A XII. osztályosok búcsúbeszédükben azt a kérdést tették fel, hogy: „Muszáj nekünk menni? Nem maradhatunk még egy kicsit?”. Ezen kérdések nagyon sok mindent elárulnak abból, amit a szívükben éreznek. Egészen a búcsú pillanatáig várták ezt a napot, de most megtorpanva álltak, túl hamar véget ért, hiányérzet van bennük az utolsó néhány hónap miatt, nem volt elég idejük egymástól búcsút venni. Kifejezi azt is, hogy öröm és hála van a szívükben, hogy iskolánk diákjai lehettek. Ugyanakkor az elválás sosem könnyű, a megszokott kis családias környezetükből ki kell szakadni, egy új útra kell indulni. A végzős diákok saját kérdésüket meg is válaszolták:Nem maradhatnak, most menni kell!” Vállukon a hagyományos csángó tarisznya, amelyet ajándékul kaptak iskolatársaiktól, és amely tele van mindazokkal az értékekkel, amelyet a négy év alatt szereztek: hit, szeretet, törődés, bátorítás, kitartás. Kezükben bot… indulásra készen álltak.

Mindenki munkája egyaránt fontos, a szakembereké is ugyanúgy, akár a diplomás emberé, becsüljük meg egymást, értékeljük egymás munkáját, tiszteljük embertársaink kétkezű munkáját is. Ezzel a gondolattal búcsúztatták a mezőgazdasági szakosztályban végzett diákokat. Munkájuk gyümölcsét már az ünnepségen résztvevők meg is csodálhatták, hiszen ők készítették a ballagó diákoknak átadott tarisznyákat is.

Lehet, hogy néha vonzóbb, kecsegtetőbb a nagyváros, de tanulásra, a kitűnő eredmények elérésére, hitben való nevelésre az iskolánk mindig is lehetőséget biztosít. Iskolánkban óvodától egészen érettségiig kísérjük a gyermekeket. A líceumi osztályaink teológiai és természettudományi profillal működnek és agroturisztika szakiránnyal indult útnak 5 évvel ezelőtt a szakképzés is.

Köszönet a végzős diákoknak, hogy az Árpád-házi Szent Erzsébet-líceumot választották. Szeretettel várunk iskolánkba minden kedves új diákot!

Bodor Erika-Mária, magyartanárnő

Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Líceum, Gyimesfelsőlok