Temesvári Gerhardinum-líceum: online is lehet ballagni

Iskolai körkép – ballagások a katolikus iskolákban

0
1693
Mindhárom végzős osztály a virtuális térben ballagott a Gerhardinum-líceumban

Minden végzős évfolyam különleges, de az idei ballagóknak még inkább kijutott a kihívásokból. A koronavírus-járvány igencsak átalakította az iskolák megszokott tanmenetét, a búcsúzást, a vizsgákat és ballagásokat is új keretek közé szorította. A következő napokban bemutatjuk, hogy az erdélyi katolikus iskolák hogyan élték meg a megpróbáltatásokat, hogyan fedezték fel a szépet, a csodát a nehézségek ellenére is. A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatója beszámolóját, valamint az egyik osztályfőnök búcsúztató szavainak részleteit olvashatják.

A temesvári Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceumban sok tanintézményhez hasonlóan online keretek között tartottuk meg a VIII. és a XII. osztályosok ballagását. Nem az volt, amihez szoktunk. Nem várta a ballagó diákokat feldíszített iskola. A folyósókon és az iskolaudvarban nem tolongtak a szülők, nagyszülők, rokonok, barátok és iskolatársak, hogy lássák a ballagó végzősöket. Nem vehették vállukra a hamuban sült pogácsát rejtő batyut. Sorolhatnám tovább, hogy mennyi külsőségről le kellett mondaniuk az idén a végzős diákoknak.

Be kell vallanom, hogy szándékosan negatív módon használtam a külsőségek kifejezést. A pandémia ugyanis rádöbbentett minket arra, hogy online is lehet ballagni. Mennyi élményt adott számunkra az online osztályfőnöki óra. Május 30-án, szombaton délelőtt 10 órakor kezdődött a virtuális osztályfőnöki óra a Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum végzős XII. B osztálya számára. Megható pillanatoknak voltunk tanúi. György Henrietta osztályfőnöknő meghívására, az utolsó osztályfőnöki órán a végzős diákok mellett részt vettek az egykori osztályfőnökök, Balla Tamás volt történelemtanár és Kocsik Zoltán igazgató is.

Hiányzott a nagy búcsúölelés, de a szívünk mégis találkozott és együtt dobogott abban a pillanatban. Lélek találkozott a lélekkel. A felelőségteljes, a felnőtt diák jövőjéért aggódó pedagógusszív a Zoomon keresztül lefolytatott osztályfőnöki órán, meghitt hangulatban is jótanácsokkal látta el tanítványait. Az utolsó osztályfőnöki órán a felnőtté cseperedett diák őszintén megköszönte a bátorítást, a figyelmeztetést, a konfliktusokat és az életre való felkészítést.

A végső búcsú akkor történik meg igazán a diákok és a pedagógusok számára, amikor kézhez kapták az érettségi bizonyítványt. Ekkor mondja a diák és a tanár, hogy megérte.

Az idén 30 diák ballagott el a két XII. osztályból és 21 a VIII. osztályból: mindhárom végzős osztály a virtuális térben ballagott. A 30 maturandusból 28 teszi le az érettségi vizsgát. Hiányzik az idén az egymást motiváló fizikai együtt tanulás öröme és izgalma. Az előző években egy csapatként tanultak és magyarázták egymásnak a nehéz kérdéseket. Többeknek szükségük van bíztatásra. A felkészítő tanárok az online térben állnak a vizsgázók rendelkezésére. Az osztályfőnökök, a lelkiatyák, az igazgató egy-egy üzenetben, telefonhívásban adják a vizsgázók tudtára, hogy habár fizikailag nem találkoznak, lélekben velük vannak.

A Gerhardinum a jövő tanévre egy magyar és egy román tannyelvű osztályt hirdetett meg. A magyar IX. osztályba 14 diák kérte a felvételét, a román nyelvűbe pedig 33. Nagy öröm számunkra, hogy a mi iskolánk az a hely, amely tükrözi a temesvári egyházmegye nemzeti sokszínűségét. A magyar diákok mellett az iskolában tanulnak a román tannyelvű osztályban a cseh, a bolgár, a horvát és a román anyanyelvű fiatalok. Nem egyszerű dolog az igazgatóságnak, tanároknak, pedagógusoknak és a lelkiatyáknak ebben a nemzeti és olykor felekezeti sokszínűségben megtalálni az egyensúlyt és az összhangot. Egymástól tanulunk. A különböző anyanyelvű fiatalok szokásaikkal egymást gazdagítják. Elvégre mindannyian az egyetemes anyaszentegyház tagjai vagyunk.

Ha a COVID-járvány lehetővé teszi, a tényleges kicsengetési ünnepségre 2020. szeptember 17-én, az új iskolai év első csütörtökén kerül sor az iskolában. Te Deum-szentmise keretén belül adunk hálát a jó Istennek az elmúlt évekért.

György Henrietta osztályfőnöknő búcsúztató beszédének részlete

Drága végzős diákjaink! Üdvözlünk benneteket ezen a szombat reggelen, ami a ti igazán rendhagyó ballagásotok napja. Szinte hihetetlen ezt kimondani és sírás nélkül elhinni, hogy idén ennyi jut nektek. Fáj a szívünk, hogy ma, hogy idén májusban minden másképp alakult. Sajnos nem kellett izgalommal teli szívvel lefeküdni, másnap elegáns ruhában izgatottan várakozni, fényesre takarított folyósok és osztálytermek ünnepi illatát belélegezni, a tengernyi virágözön, iskolatársaitok könnyes mosolya és a szoros ölelések most, ma elmaradnak.

Viszont kedves ballagó diákjaink, soha ne feledjétek el, hogy ami késik, az nem azt jelenti, hogy örökre el is múlik. És azt is véssétek szíveitekbe, hogy e földi életben minden okkal történik meg velünk.

Bár ti most nagyon elcsüggedtnek érzitek magatok, hiszen nektek nem jut abból a már megszokott ballagási örömből, állapotból és katarzisból, amiben eddig minden más végzős osztály részesülhetett. De kedves diákjaim, emlékezetek arra, amit annyiszor ismételtem nektek: mindig légy okos, és mielőtt döntenél vagy ítéletet hoznál, vizsgáld meg az érem mindkét oldalát!

Ma is tegyünk így és ébredjünk rá arra, hogy a ti ballagásotok valójában a világ legeslegkülönlegesebb ballagása, amire évtizedek múltán is emlékezni fog minden ismerősötök, tanárotok, barátotok, és az egész világ tudni fogja, hogy a 2020-as végzős osztály az az osztály, aki a COVID-járvány miatt eddig ismeretlen akadályokba ütközött, de nem adta fel, nekirohant és győzött. A gyermekeitek, az unokáitok majd csodálattal fogják hallgatni, hogy a ti végzős éveitekben az egész világ harcolt egy ismeretlen ellenséggel, de titeket még ez sem állított meg abban, hogy elérjétek azt, amiért négy éven át tanultatok, küzdöttetek.

Azt hiszitek, hogy szerencsétlenek vagytok, amiért a ti kedvetekért nem áll meg az iskolai és családi élet egy napra, hogy megünnepeljen, megsirasson, elbúcsúztasson és újra befogadjon magába a társadalom. De tévedtek, ha ezt elhiszitek, hiszen ha újra vizsgáljuk az érem másik oldalát, azt is meglátjuk, hogy értetek nem csupán egy napra állt meg az élet, titeket nemcsak a család sirat és ünnepel, hanem az egész világ. Hiszen mindenki együttérzéssel követi nyomon végzős évetek utolsó száz méterét, a világon minden ember tudja, hogy a XII-es diákok életük legnagyobb lemondásával néznek szembe, és ezért a korai, akaratotokon kívüli megpróbáltatásért tisztelettel gondolnak rátok.

Legyetek hát büszkék arra, hogy pont ti vagytok a 2020-as ballagó évfolyam diákjai, hiszen ha arra gondolok, hogy okkal történik minden és Isten csak annyi terhet ad ránk, amennyit el is tudunk viselni, akkor azt kell mondanom, hogy ti nagyon erősek vagytok, kitartóak és bátrak, szembeszálltok az ellenséggel és nem féltek, pedig alig vagytok maroknyian.


Tudjuk, hogy érettségi vizsgára készültök több tantárgy leckéiből, de azt gondolom, hogy nektek az érettséget mérő életvizsga már március 11-én elkezdődött és máig tart. Viszont osztályfőnökeitekként büszkén kijelenthetjük, hogy eddig kitűnően vettétek az akadályokat, és napról napra bizonyítjátok a mi és a világ szeme előtt, hogy érettek vagytok és készen álltok a végső megmérettetésre is. Egy későbbi találkozás és nagy ölelés reményében kívánunk nektek sikeres felkészülést és szép vizsgaeredményeket
. (…)

Kocsik Zoltán-József igazgató

Gerhardinum Római Katolikus Teológiai Líceum, Temesvár