Hajnalban ment el „a hajnal embere”

Elhunyt Nemeshegyi Péter jezsuita

0
3719
Fotó: jezsuitakiado.hu

„Még én is keresek, a hajnalhasadásra várok:
én is a hajnal embere vagyok.
Az éjszaka árnyai tovatűnőben,
és már énekelnek a madarak.”
– mondta egyik utolsó interjújában Nemeshegyi Péter jezsuita.

Nemeshegyi Péter 1923. január 27-én született, Budapesten. Mielőtt belépett a Jézus Társaságába közgazdaságtant tanult a budapesti tudományegyetemen, majd pénzügyi vonalon dolgozott. A zugligeti Manrézában végezte a noviciátust. 1946-49 között Szegeden a jezsuita főiskolán filozófiát tanult, 1949-ben, továbbképzése érdekében, a többi jezsuita kispappal együtt neki is el kellett hagynia Magyarországot. A terciát 1953–44 között végezte a walesi Saint Beuno’s kollégiumban. Ezután a rend Rómába küldte, ahol a Gergely Egyetemen teológiát tanult, és 1956-ban teológiai doktorátust szerzett. Ugyanebben az évben Japánba utazott, ahol 1993-ig a Sophia Egyetem teológiai karán tanított, és több ízben a teológiai kar dékánjaként működött. 1962-ben átírták a japán provinciába. Gazdag teológiai munkát végzett magyar, japán, angol és német nyelven, előadásokat és lelkigyakorlatokat tartott Japán-szerte. A Pápai Nemzetközi Teológiai Bizottság tagja volt 1969-től 1974-ig. 1993-ban tért vissza Magyarországra. Lelkipásztori munkája mellett több évtizeden át tanított hazai egyetemeken és főiskolákon.

Számtalan könyve jelent meg. A Szív szerkesztőségének szerzőként és cenzorként szinte haláláig aktív tagja volt.

Nemeshegyi Péter ma hajnalban hunyt el.

Forrás: jezsuitakiado.hu

MEGOSZTÁS