A páduai bazilika rektorának üzenete Szent Antal ünnepére

0
2550
Páduai Szent Antal körmenet Padovában • Fotó: Vatican News

Idén Pádua rendhagyó módon tartja meg Szent Antal ünnepét június 13-án. Fra Oliviero Svanera, a páduai pápai bazilika rektora a liturgikus emléknap alkalmából üzenetet küldött a városnak, amelyben teremtő lelkesedésre buzdít a járvány utáni újrakezdéshez.

Fra Oliviero Svanera üzenetében emlékeztet, hogy a járvány miatt, ami hurrikánként felforgatta életünket, évszázadok után az idei ünnepen a szent szobra nem járja végig Pádua utcáit a megszokott körmenetben. Ehelyett a magasból, az olasz hadsereg által rendelkezésre bocsátott helikopterről adnak áldást a városra, hogy ilyen módon legyen érezhető a szent jelenléte. Ezáltal Szent Antal közbenjárása elér majd Schiavoniáig, ahol a koronavírus-betegeket kezelő kórház székhelye található, és azokra a településekre is, ahol a járvány a legvirulensebben jelentkezett.

Szenvedély és teremtés

A bazilika rektora idéz Ferenc pápa leveléből, amelyet a minorita rend főelöljárójának küldött a ferences hivatás 800. évfordulója alkalmából. Ebben a pápa két szót emel ki: szenvedély (passió) és teremtés. Szenvedély és teremtő lelkesedés nélkül nem lehetséges az újrakezdés a járvány után. Ezeket a lelki adományokat kéri a rektor Szent Antal és Assisi Szent Ferenc közbenjárásával.

Hinnünk kell az igazságban és az igazságosságban

Ma a fiataloknak szükségük van arra, hogy szenvedéllyel forduljanak az élet, az igazság és az igazságosság felé. Nem elegendő jólétet biztosítani a következő nemzedékeknek. Nekünk felnőtteknek mélyen kell gyökereznünk saját hivatásunkban, hinnünk kell az igazságban és az igazságosságban. A fiataljaink csak így tudnak szembe nézni a nihilizmusból fakadó szorongással és Szent Antal példája nyomán remélni a lehetetlent – fogalmaz üzenetében Svanera atya.

Fennáll a veszély, hogy jövő helyett magányt teremtünk

A bazilika rektora Ferenc pápa szavait idézi: „Szükségünk van teremtő erővel rendelkező fiatalokra”. Ki kell lépnünk az önállóság és a technológia mindenhatóságának rémálmából, amely miatt csak önmagunkra összpontosítunk. A jelenlegi vírus rávilágított törékenységeinkre és annak a veszélyére, hogy a jövő helyett magányt teremtünk. A páduai bazilika rektora végül arra hív üzenetében: Szent Antallal együtt és Mária közbejárásával kérjük, hogyan és hol fakaszthatunk életet.

Az egyik legnépszerűbb szent az egész világon Páduai Szent Antal

Az egyik legnépszerűbb szent az egész világon Páduai Szent Antal (1195–1231. jún. 13). Szinte nincs templom, ahol ne állna szobra, amely egy angyali szelídségű ifjú szerzetest ábrázol, barna ferences csuhában, karján a kis Jézussal, szabad kezében liliommal. A hívő katolikusok gondjaikkal végső menedékként általában hozzá fordulnak. Antal Lisszabonban született 1195-ben. Az eretnek- és szerzetesmozgalmak századának a fia volt, Szent Domonkos, Aquinói Szent Tamás, Assisi Szent Ferenc kortársa. Észak-Itália és Dél-Franciaország eretnekségekbe merülő lakosait térítette a szó fegyverével. Érdemei elismeréséül IX. Gergely pápa alig 10 hónappal halála után szentté avatta.

Szent Antal tiszteletének első hazai nyoma IV. Béla családjában bukkan föl

Páduai Szent Antal tiszteletének első hazai nyoma IV. Béla családjában bukkan föl. A király házioltárán (1253) az Árpád-ház szentjei mellett Assisi Szent Ferenc és Páduai Szent Antal is látható. Ezt az együttest az magyarázza, hogy Béla király testvérét, Erzsébetet, a ferences harmadrend tagját, szinte egyidőben avatta szentté az egyház a rendalapítóval és Antallal. Kultuszát a XV. század folyamán kivirágzó ferences karizma karolja föl, amely a ferences Temesvári Pelbárt közvetítésével tükröződik Magyarországon az Érdy-kódex legendájában. Később a barokk jámborsági irodalom ünnepli Szent Antalt. Tisztelete igazában a XVII. század folyamán bontakozik ki és válik hazánkban is szinte egyedülállóvá.

Forrás: Vatican News (Somogyi Viktória)

MEGOSZTÁS