Úrnapja: idén másképp, de az Úr napja

0
5405
Úrnapi körmenet Gyulafehérváron 2019-ben. • Fotó: SIS

Úrnapját, Krisztus Testének és Vérének főünnepét 1264-ben terjesztette ki az egyházra IV. Orbán pápa. Úrnapja gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza. Az augustinánus rendi apáca, Liége-i Juliana isteni sugallatra hivatkozva fordult az eucharisztia-ünnep létrehozása érdekében a dominikánus St-Cheri Hugóhoz, Jacques Pantaléonhoz – a későbbi IV. Orbán pápához –, és Robert de Thoret liège-i püspökhöz. 1246-ban Robert püspök zsinatot hívott össze és elrendelte a Corpus Christi ünnep évente történő megtartását. Csak később terjedt el az ünnep általánosan mindenhol. 1263-ban egy zarándok cseh pap szentmisét mutatott be a bolsenai Szent Krisztina templomban. Az átváltoztatás pillanatában kétség szállta meg – valóban Krisztus testévé és vérévé válik-e a kenyér és a bor –, amikor a megtört ostyából vércseppek hulltak az ostyaabroszra. A véres ostyaabroszt 1264. június 14-én Orvietóba vitték, ahol épp ott tartózkodott IV. Orbán pápa. A pápa 1264. szeptember 8-án kelt bullájában hirdette ki, hogy minden évben a pünkösd nyolcadát követő első csütörtökön tartsák meg Úrnapja ünnepét.

Egyházmegyéinkben az idén így ünnepeljük Úrnapját:

• Gyulafehérváron hagyományosan az érseki palota udvarán tartják az úrnapi körmenetet, ez idén sem lesz másképp. A Kovács Gergely érsek által vezetett szertartás újdonsága, hogy a szentmise nem a székesegyházban lesz, hanem szintén a belső udvarban, ahol a hatályos előírások szerint a vasárnapi szentmiséket tartják.

• Marosvásárhely főterén szokták tartani a városi szintű úrnapi körmeneteket az ünnepet követő vasárnapon, ebben az évben azonban erre nincs lehetőség. Oláh Dénes főesperes-plébánostól megtudtuk, hogy idén csak a plébániai szinten szervezik meg az ünnepet, a körmenetet a Keresztelő Szent János plébánia belső udvarában, szerényebb keretek között tartják.

• Székelyudvarhelyen hagyományos úrnapi búcsús ünnepséget szoktak minden évben tartani, ami az idén szűk plébániai körben szerveznek meg. Mátyás Károly kerületi főesperes-plébános megkeresésünkre elmondta, az idén a Szent Miklós-hegyi temetőben állítanak fel sátrakat, a szentmisét a temető kápolnája előtt mutatják be. Négy oltár lesz: az első a kriptánál, a második az iskola mögött, a harmadik a Pálfi Géza néha plébános sírja közelében, az utolsó stáció pedig a Szent Miklós templom előtt lesz, szabadtéren a törvényes előírásokat betartva, de szűk körben fognak ünnepelni. A környék lakóit, akik hagyományosan el szoktak zarándokolni az úrnapi körmenetre, most arra biztatják, inkább otthonról kövessék az eseményt, ne keljenek útra.

• A szatmárnémeti Kálvária templom udvarán Úrnapján, június 11-én, csütörtökön reggel 10 órától mutat be szentmisét Schönberger Jenő püspök, melyre szeretettel várják a híveket. A szentmisén való részvétel a távolságtartásra vonatkozó szabályok tiszteletben tartásával történik.

• A temesvári egyházmegyében rendhagyó módon fognak ünnepelni idén Úrnapján. Mivel a Szent György székesegyház még mindig felújítás alatt áll, az ünnep a temesvár-erzsébetvárosi római katolikus templomban lett volna megtartva, a körmenethez pedig csatlakoztak volna a környék görögkatolikus hívei is plébánosukkal együtt.

Idén Pál József Csaba főpásztor a püspökség udvarán fogja celebrálni az ünnepi szentmisét három nyelven, és Johann Dirschl általános helynök fog szentbeszédet mondani. Több mint valószínű kevés hívő lesz jelen, mivel a püspökségi udvar nem túl tágas, hogy nagy számban tudjon híveket befogadni a jelenlegi korlátozásoknak megfelelően. Kétméterenként lesznek kitéve a székek, és annyi hívő vehet majd részt, amennyien elférnek. Elmarad az a hagyomány is az egyházmegyében, melynek megfelelően a temesvári plébániák csak az ünnepi szentmisét tartják meg, a körmenetet pedig közösen az esti, püspöki szentmisén. A körmenet idén teljesen elmarad, reménykedve abban, hogy jövőre a székesegyházban ünnepelhetik meg az Úrnapját és megtarthatják a Dóm-téren a körmenetet is.

• Úrnapján a nagyváradi székesegyház előtti téren reggel 8 és este 6 órakor mutatnak be szentmisét. A helyi hagyomány szerint az esti szentmisét Böcskei László megyéspüspök mutatja be a város papjaival és híveivel közösen. A szentmisét követően elmarad az ilyenkor szokásos körmenet, csak a szűk asszisztencia vonul az Oltáriszentséggel a székesegyház két tornyának lábánál felállított sátrakhoz. Ezen a napon a város lakói együtt imádkoznak közösségeink megerősödéséért, ezért a többi plébánián elmaradnak a délutáni szentmisék.

MEGOSZTÁS