Emmausz-sorozat: Jakubinyi György ny. érsek a megbocsátás témáját mutatja be

0
1776
Emmausz: úton a Mesterrel

A gyulafehérvári kis- és nagyszeminárium tanárai által életre hívott Emmausz-videósorozat új részében Jakubinyi György nyugalmazott érsek a megbocsátás kérdését járja körül. A Miatyánk ötödik kérésén keresztül mutatja be a témát.

A Szentírásban többször megjelennek a szent számok. A 7-es szent szám (3+4) mind az isteni (3: szentháromság), mind az emberi (pl. 4 égtáj) teljességet fejezi ki. Jézus azért alapított 7 szentséget, hogy minden szempontból megsegítse az elesett emberi természetet a megváltás után, hogy teljesíteni tudjuk keresztény életünkben a szeretet nagy parancsát. A bérmálás szentségében is a Szentlélek 7ajándékát kapjuk meg. A legszentebb imánknak, a Miatyánknak is 7 kérése van: 3 Istenre vonatkozik, őt dicsőítő, 4 az emberi szükségleteket tárja elébe.

Jakubinyi György nyugalmazott érsek az 5. kérésre irányítja a figyelmünket: „és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek”. Benne van a megbocsátás. Aki elmondja a Miatyánkot, az tökéletesen dicsőítette Istent a 3 kéréssel, és tökéletesen Isten elé tárta emberi szükségleteit a másik 4 kéréssel.

Amikor Szent Péter megkérdi Jézustól, hogy hányszor kell megbocsátani, akkor azt kérdi, hogy 7-szer? A válasz az, hogy 77-szer, ami azt jelenti, hogy sokszorosan, vagyis mindig meg kell bocsátani.

Az Úr Jézus külön szentséget rendelt a megbocsátásra, a bűnbánat szentségét, a szentgyónást, ahol az a feltétel, hogy ne hordozzunk a szívünkben gyűlöletet, megvetést, neheztelést másokkal szemben. Jézus azt mondja, hogy amikor az ajándékodat az oltárra viszed, és eszedbe jut, hogy embertársadnak van valami panasza ellened, hagyd ott ajándékodat az oltáron, menj békülj ki előbb felebarátoddal és utána menj vissza felajánlani az ajándékot. A szentgyónásnál is ez a feltétel, tudjunk megbocsátani, és úgy kérjünk Istentől is bocsánatot: elnyerhetjük, mert már mi is meg tudunk bocsátani.