Vezetőképzésen teljes szívvel – az online térben is

0
1382
Fotó: FIF-Fiatalok a fiatalokért Facebook-oldala

Azt gondolom, lehetetlen a nyitott ember számára, hogy hála és öröm nélkül tekintsen vissza egy olyan eseményre, ami mintegy aranyszalag huzalozta körbe a rendkívüli helyzetben megélt, többnyire zártabb jellegű mindennapjait. Egy-egy ilyen történés azon emlékek galériáját gyarapítja, amit egy tizen-huszonéves fiatal majd érdemben megoszthat később barátaival, évek múltán gyermekeivel, unokáival…

A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség (FIF) munkatársai így annak reményében munkálkodtak, hogy az internet segítségével is sikerüljön oly módon tartani a kapcsolatot az egyházmegye fiatalságával, hogy a közös cél csillogását – Fiatalok a fiatalokért! – ne fedje el a járvány homálya. Én azt gondolom, hogy bár nehézségek között, de a Fennvaló segítő támasza által keresztényekként mindannyian tudnunk kell alkalmazkodni, hisz a leglényegesebb közös célunk, az Ő országába való eljutás folyamata itt a világban – nem állt meg a járvány ellenére sem. Tehát segítenünk kell egymást, célszerű megerősíteni önmagunkban az együtt fogalom erejét az egyedül felett. A Teljes Szívvel vezetőképzések pedig szintén hivatottak arra, hogy a fiatal résztvevők közössége megerősödjék az Isten- és egymás szeretetében, ezáltal együtt épülve fel Jézusban „mint élő kövek […] lelki házzá” (1Pét 2,5).

A februárban elkezdődött képzések online berkekbe kényszerült folytatásának május 23-ai „találkozása” tehát nemcsak önismereti, hanem a vezetői kompetenciákat is érintő növekedési lehetőség volt. Interaktív módon, digitális eszközök segítségével léphettek rá egy útra a résztvevők abban, hogy milyen is egy jó vezető, és miként ad hozzá Isten a bennük rejlő, illetve fejleszteni kívánt vezetői tulajdonságokhoz. Emellett az emberi kapcsolatok minősége is előtérbe került. Ekképp gyűl szépen lassan sok fontos tapasztalat mindannyiuk saját felfedezői „túrahátizsákjába” – új nézőpontok, vélemények megismerésével, mentorcsoportos beszélgetésekkel, ahol szűkebb körben is folytatódhat a tapasztalatcsere. A fiatalok visszajelzéseiből kiderült, hogy a képzésnap sok pozitívummal járult hozzá fejlődésükhöz: „jobban bízom Isten munkájában”, „kedvet kaptam magamat még inkább megismerni, és jó érzés, hogy tudom: Isten is segít”, „rájöttem, hogy Isten nélkül nem lesz 100%”.

A részt vevő ifjak kitartása és elhivatottsága az online Teljes Szívvel Ifi és Forte képzésnapon egy méltó bizonyítéka annak, hogy a mi Atyánk nagyobb dologra hívott el bennünket, mint az aggodalom, a félelem. Éljünk mindannyian ennek tudatában.

Csiki Eszter