A Jézussal való találkozás az, ami továbbvihet bennünket is…

Vasárnapi szabadtéri szentmise a nagyváradi székesegyház előtti téren

1
1437
Fotó: A szerző felvételei

Igaz ugyan, hogy zuhogó esőben és nem a székesegyházban, de hosszú idő elteltével ismét hívek jelenlétében mutathatott be szentmisét vasárnap, 2020. május 17-én, 10 órakor Böcskei László nagyváradi megyés püspök.

Az ünneplő hívek a székesegyház főbejárata előtt álltak, a kötelező fizikai távolságtartásnak eleget téve. Homíliájában Böcskei László megyés püspök arra hívta fel a figyelmet: a húsvéti szent időben, melyet az idén egészen rendkívüli módon töltöttünk, és ez a rendkívüliség valamiféleképpen továbbra is folytatódik, a szentmisék olvasmányaiban, vasárnap és hétköznap egyaránt, megismerhettük az első keresztény közösségek életét, megalakulását, fejlődését és megerősödését. Láthattuk, hogy ezek a közösségek Jeruzsálemben, és a városon kívül is, zsidók és nem zsidók közt egyaránt hogyan indultak el egy új útra. Fel lettek olvasva azok a részek, melyek Péter apostol tevékenységéről számolnak be nekünk, hogy azután Pál apostol munkálkodását is követve az ő missziós útjairól értesüljünk. Ugyanakkor a tanítványoknak a tevékenységét is nyomon követhettük, azoknak az evangelizációját, akik eljutottak az igaz hitre, Krisztus megismerésére. Mindnyájan a Lélek indítására cselekedtek és tettek tanúságot az Úr Jézusról az emberek előtt. Valami rendkívüli indult tehát el ezekben az emberekben és rajtuk keresztül az ő környezetükben, azoknak az életében is, akikhez elmentek tanúságot tenni a feltámadott Krisztusról.

De hogyan és miért történt mindez? Hogyan tudtak ők annyira határozottak és elszántak lenni, és miképpen volt az ő szavuk olyan hatékony és termékeny, hogy a hitük elterjedt az akkor ismert világban? Vajon azért, mert annyira tisztán láttak mindent, és valamennyi kérdésükre megkapták a választ? Nem, valószínűleg nem azért, mert mindent tudtak és mindent kimerítettek, hanem amiatt voltak képesek a hiteles tanúságtételre, mert Isten gondoskodása által, ennek köszönhetően egy új irányt, célt fedeztek fel az ő életükben, mertek dönteni és lépni. Elszánták magukat, mert a Jézussal való találkozás magával ragadta őket és így hatottak a világra is. Fontos, hogy erre a megállapításra nagyon odafigyeljünk a mindennapi életünkben, hiszen a Jézussal való találkozás az, ami továbbvihet bennünket is a helyes úton – nyomatékosította a főpásztor.

Jézus a búcsúbeszédében kijelentette: ha szerettek engem, akkor megtartjátok a parancsaimat. Ezt úgy is mondhatta volna: ne tegyél olyat, ami megmérgezheti a viszonyodat Istennel és a te felebarátoddal. Érdemes ezért vizsgálódni, hogy a Jézushoz való kötődésünket csupán a parancsok kordájában éljük-e meg, vagy igazi szeretetből vállaljuk a jót, ragaszkodunk Istenhez, szeretjük őt és a felebarátainkat. A másik szép kijelentése Jézusnak, hogy nem hagy árván bennünket, hiszen egymás megtalálása az az életkeret, melyre meghívást kaptak az immár új látásmóddal felvértezett követői neki.

„A Szentlélek eljövetelére, pünkösd ünnepére készülve nem várakozhatunk tétlenül, hanem cselekednünk kell. Mi is merjünk dönteni és lépni, ahogyan az apostolok, illetve az első keresztény közösségek is tették, még akkor is, ha még mindig csak egy szűkebb körben, korlátok közt tehetjük ezt. Találjuk meg még ilyen körülmények között is a lehetőségeket azért, hogy a tanúságtételünk eredményes és gyümölcsöző legyen” – hangsúlyozta a megyés püspök.

Forrás: Ciucur Losonczi Antonius/ varad.org

Böcskei László nagyváradi megyés püspök legutóbbi körlevelét, amelyben a szabadtéren bemutatott szentmisékre vonatkozó intézkedéseket is megfogalmazza, ITT olvashatják.