A nyugalmazott pápa szavai Szent II. János Pál születésének centenáriumára

0
1179

A lengyel katolikus püspöki konferencia május 15-én, pénteken közzétette XVI. Benedek nyugalmazott pápának a lengyel egyházhoz intézett levelét, melyet közvetlen elődje születésének a centenáriumára küldött.

A nyugalmazott pápa szavai Szent II. János Pálnak az irgalmasságról szóló tanításáról:

„A pápa egész élete ebben a tekintetben arra összpontosult, hogy szubjektív módon elfogadja saját keresztény hite objektív központjaként az üdvösségről szóló tanítást és lehetővé tegye, hogy mások is elfogadják azt”. „A feltámadt Krisztus révén Isten irgalmassága mindenkié” – emlékeztet Benedek pápa – „és mindenkinek tudnia kell, hogy Isten irgalmasság végül úgy nyilvánul meg, hogy erősebb a mi gyöngeségünknél”.

„Itt benső egységet kell találni II. János Pál üzenete és Ferenc pápa alapvető szándéka között: szemben azzal, amit időnként mondanak, II. János Pál nem rigorista, vagyis az erkölcs merev képviselője. Az isteni irgalmasság lényegi sajátosságára rámutatva ő lehetőséget kínál nekünk arra, hogy elfogadjuk az ember elé helyezett erkölcsi követelményeket, jóllehet azokat soha nem tudjuk teljesen kielégíteni. Erkölcsi erőfeszítéseinket Isten irgalmassága fényénél kell elkezdeni, mely olyan erőnek mutatkozik, ami gyógyítja a gyengeségünket”.   

Forrás: VaticanNews  (P. Vértesaljai László SJ)