Gyulafehérvári főegyházmegye: szabadtéri szentmisék tarthatók

Dr. Kovács Gergely érsek körlevele - 2020. május 15.

3
14047
Szentmise - illusztráció. Forrás: 123RF

A mai naptól érvénybe lépett állami előírások tükrében Dr. Kovács Gergely gyulafehérvári érsek körlevelet adott ki, amely tartalmazza a 2020. május 15. után alkalmazandó egyházi intézkedéseket és előírásokat. A körlevél teljes szövegét az alábbiakban adjuk közre.

Szám: 579 – 2020

2020/V. KÖRLEVÉL
INTÉZKEDÉSEK FŐEGYHÁZMEGYÉNKBEN 2020. MÁJUS 15. UTÁN

A járvány – és az annak megelőzése, megállítása érdekében tett erőfeszítés – megváltoztatta mindennapjainkat, szokásainkat. Megszokott életmódunkon mindannyiunknak változtatnunk kellett. A Főtisztelendő Paptestvéreknek és a Kedves Híveknek köszönöm a türelmet, a megértést és hűséget.

A szükségállapot megszűnése után egy új, de még mindig rendkívüli időszak következik.

Ezért arra kérem Paptestvéreimet és Híveimet, hogy legyenek nyitottak a felkínált lehetőségek előtt, de ugyanakkor elővigyázatosak is.

A most kezdődő időszakra Főegyházmegyében az alábbi rendelkezéseket közlöm:

1. Mindenben kövessük a hatóságok járványügyi előírásait, különös figyelmet fordítva azokra, amelyek a közös terek és tárgyak használatára vonatkoznak. Mindenki gondoskodjon védőmaszkról, amelyet az előírásoknak megfelelően használjon, és vigyázzon arra is, hogy tartsa meg a személyek közt előírt fizikai távolságot.

2. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak. Kérem a Paptestvéreket, fordítsanak figyelmet arra, hogy Isten háza befogadó legyen a hívek előtt, még akkor is, ha a templomtérben még nem mutathatunk be szentmisét a hívek részvételével.

3. Bátorítsuk híveinket, hogy – a kijárási korlátozások megszűnésével – szentséglátogatást végezzenek, imádkozzák az ájtatosságokat, amelyeket általában közösségben szoktunk végezni.

4. Akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, a rádió és a tévé által sugárzott, valamint az interneten közvetített szentmisékbe és közös imádságokba kapcsolódjanak be.

5. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt alaposan fertőtlenítsék a kezüket.

6. A legnagyobb veszélynek a betegek és az idősek vannak kitéve. Ezért őket hangsúlyozottan kérjük, hogy vigyázzanak magukra, ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének, lehetőleg maradjanak otthon.

Szabadtéri szentmise

7. A szabadtéren bemutatott szentmisék lehetőségét használjuk ki. Ügyeljünk arra, hogy a szentmise bemutatására kijelölt hely legyen a szent cselekményhez méltó. Egy megfelelő asztal is szolgálhat oltárként, égjen rajta két gyertya, az oltáron vagy közvetlen közelében legyen egy feszület. Csak a templomkertben vagy a templom közvetlen közelében mutathatunk be vasárnapi vagy hétköznapi szentmisét, amennyiben elegendő helyet tudunk biztosítani híveink számára az előírt fizikai távolság megtartásához.

8. A szentmisén résztvevők számára kötelező a védőmaszk viselése és az előírt másfél méteres távolság betartása.

9. Azok a személyek, akik az influenza tüneteit mutatják, tartsák magukat távol a közösségtől, ne vegyenek részt a szentmiséken és kerüljék a társas érintkezés bármiféle lehetőségét.

10. A szentáldozásra vonatkozó eddigi előírások továbbra is érvényben maradnak: a járvány idején csak a kézbe történő áldoztatást alkalmazhatjuk. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a homlokra történő keresztrajzolást. Mellőzzük az ereklyék és a kereszt csókkal történő tiszteletét.

11. A perselyezést a szentmise végén végezzük, egy erre alkalmas kosár, doboz kihelyezésével.

További szentségkiszolgáltatások

12. Paptestvéreimet arra kérem, mindenben fordítsunk nagy figyelmet híveink lelkipásztori ellátására a szentmisék bemutatásán kívül is. Legyünk azonban óvatosak és elővigyázatosak, egyben türelmesek is az átmeneti időszakban megengedett eszközök alkalmazásánál.

13. A gyóntatást úgy végezzük, hogy a fertőzés veszélyét minimálisra csökkentsük. Nagyon ajánlott az engedélyezett általános feloldozás alkalmazása (mellékelten újra közöljük). A személyes gyónás a gyóntatószéken kívül történjen. A gyóntató és a gyónó is használjon védőmaszkot és ne egymás felé fordulva beszéljenek egymással.

14. A keresztelés és az esketés történhet a templomban, de a résztvevők száma (max. 16 személy) és a többi óvintézkedés tekintetében igazodni kell a hatóságok által kiadott rendelkezésekhez.

15. A temetések végzésénél 16 személy lehet bent a ravatalozó helységében, de a ravatalozó előtti téren védőmaszkot viselve és a szükséges távolságot betartva mások is részt vehetnek.

Plébániai irodák

16. A plébániai irodák működtetésénél is a hatósági előírásokhoz igazodjunk: fertőtlenítőszer használata, védőmaszk viselése stb.

17. Mind a plébániai irodán, mind a templomban szorgalmazzuk a rendszeres fertőtlenítést, főleg azon tárgyaknál, amelyeket rendszeresen használunk, illetve érintve vannak: liturgikus edények, kilincsek, orgona játszóasztala, padok, egyéb kellékek.

18. Tanúsítsunk fokozott igényességet magunkkal és munkatársainkkal szemben a személyes tisztálkodás és fertőtlenítés terén.

„Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiteket Isten elé!” (Fil 4,6)

Gyulafehérvár, 2020. május 15.

+ Gergely
érsek