Születésnapján emlékeznek az életét feláldozó Orbán Lászlóra

0
5252
Orbán László. Fotó: a szerző archív felvétele

Ma ünnepelné 51. születésnapját Orbán László néhai kolozsvári egyetemi lelkész, aki 2008. augusztus 9-én a Duna-delta torkolatánál életét adta egy fuldokló egyetemista társunkért. Halála napján valóságos imahálózat jött létre, egész Erdély-szerte érte imádkoztak, hogy a parton életéért küzdők sikerrel járjanak, hogy megmeneküljön a halál torkából. Tiszti, ahogyan hívtuk, aznap visszatért Istenhez, de mégis itt maradt közöttünk. Születése napján ismét imák sokasága száll az égbe.

„Orbán Laci néhai egyetemi lelkészünk ma lenne 51 éves” – írja a kolozsvári Katolikus Egyetemi Lelkészség (KEL), amelynek élete utolsó állomásaként ő maga volt a lelki vezetője volt. „Szelídsége, humora, egész egyénisége itt maradt sokunkban… Ő úgy tudott „jófej” lenni, hogy közben állandóan a jó Isten jelenlétében maradt. Ezért vagyunk biztosak abban, hogy most már a jó Isten örök látását és társaságát élvezi. Ne csak az emlékét őrizzük…” – áll a megemlékező bejegyzésben.

Május 8-án a csíksomlyói kegytemplomban a szentmise keretében imádkoztak lelki üdvösségéért, pap barátja szintén az ő szándékára ajánlotta fel ma a szentmisét, egy másik pedig egész nap lelkében és imáiban hordozta lelki barátját. Osztálytársai is felidézik emlékét. Barátok, régi egyetemisták, korábbi szolgálati helyein élők fohászkodnak érte és közbenjárásáért. A közösségi oldalakon többen is megidézték lelkiségét, emberi nagyságát, a közösségre és az emberekre gyakorolt megrendítő hatását: szelídsége és alázata sokunkra gyakorolt nagyon mély hatást.

„Laci életét csendes szolgálat, folytonos önajándékozás jellemezte. Nem sokat beszélt, de mindig találóan, sokatmondóan szólalt meg. Szíve mélyéből békét, szeretetet sugárzott. Igazi máriás lelkületű papként élt” – írja az emlékére létrehozott közösségi emlékoldal.

Hisszük, hogy Orbán László élete mottója, amelyben Jézus azt mondja, hogy Még ma velem leszel a paradicsomban (Lk 23,43b), valósággá vált égi születésnapján, amikor életét feláldozva megmentette a fuldokló egyetemistát, beteljesítve az igét: Senki sem szeret jobban, mint az, aki életét adja barátaiért (Jn 15,13).