Emmausz: elindult a gyulafehérvári paptanárok videósorozata

0
2875
Emmausz: úton a Mesterrel

Újabb virtuális ablakot nyitnak az online térben a gyulafehérvári kis- és nagyszeminárium paptanárai: Emmausz névvel új videósorozatot indítanak, amelyben heti egy alkalommal, szerdánként a híveket foglalkoztató kérdéseket és témákat járnak körül. A templom.ro oldalon megjelent a sorozat első videója, amelyben Diósi Dávid, a gyulafehérvári papnevelő intézet tanára a hitről és kételyről osztja meg gondolatait.

Jöhet valami jó Názáretből? – kérdezi Nátánáel Fülöptől, amikor az elújságolja, hogy megtalálták, akiről Mózes törvényei és a próféták írnak: a Názáreti Jézust. Jöhet valami jó a koronavírus-járványból? – kérdezik napjainkban sokan. Én azt mondom: igen” – fogalmazott Kovács Gergely gyulafehérvári érsek az Emmausz-videósorozatot beharangozó videójában. A gyulafehérvári főegyházmegye azonnal igyekezett lépni, hogy a járvány miatt megváltozott helyzetre reagálva fenntartsa a kapcsolatot a hívekkel. Így például a templom.ro felületén keresztül a hívek bekapcsolódhatnak az online közvetített szentmisékbe, imákba, elmélkedésekbe. Ennek sorába illeszkedik az új sorozat is, amelyet a gyulafehérvári papnevelő intézet, valamint a teológiai líceum paptanárai készítenek egy-egy olyan kérdéskört és témát körüljárva, ami foglalkoztatja a híveket.

A vallásos emberek gyakran hasonlítanak az emmauszi tanítványokra: Jézus tanítványai közé tartoznak, tudják jól, hogy mi történt Jeruzsálemben Jézussal, de nem értik a történteket és a melléjük szegődött Jézust sem ismerik fel. A gyulafehérvári tanárok emmauszi útra hívnak mindenkit. „Járjunk együtt az úton Jézussal, hallgassuk az ő tanítását, ismerjük fel őt a kenyértörésben, engedjük, hogy lobbanjon lángra a szívünk, hogy örömmel tehessünk tanúságot a feltámadt Jézusról. Emmausz: úton a Mesterrel” – foglalja össze a sorozat küldetését és feladatát Kovács Gergely érsek. A videók sokakat foglalkoztató kérdésekre keresik a választ: élő hit; megbocsátás; hűség; elköteleződés; kísértés; miért kell gyónni?; Isten miért engedi a rosszat?

Az elhangzottakkal kapcsolatban várják a nézői kérdéseket a megjelenés hetének szombatjáig az emmausz@romkat.ro elektronikus postacímre, hogy a beérkezett kérdésekre válaszolhassanak.

Az élet keresztjén meghalt és feltámadt hit

A sorozat első videójában Diósi Dávid, a gyulafehérvári papnevelő intézet tanára arra a problémára reflektál, hogy a kortársaink elveszítették a hitüket, ami a szentmisék és a gyónások számának visszaesésében is tetten érhető. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy Istent nem lehet kilakoltatni a társadalomból, Ő továbbra is köztünk él. „A mindenkori most az ő ideje. Isten itt és most él közöttünk” – hangsúlyozza Diósi.

De mi a hit? – teszi fel az égető kérdést. Nem olcsó hiszékenység, nem kényelmes, természetes vallásosság, nem vallásos érzület, ami a biztonság oszlopaira támaszkodik. Sokkal inkább kihívás. „Nem is akármilyen kihívás: egy komoly, olykor megpróbáltató kihívás” – mondja az egyetemi oktató. Nevezhetnénk kalandnak is, a hit egy soha véget nem érő kaland. De akár kirándulásnak is mondhatnánk: „egy kirándulás, ami belemerészkedik az isteni és az emberi mélységes titkok felhőjébe” – hangzik el a videóban. A hitünknek a félelem próbájában megerősödött, feltámadt hitnek kell lennie. Csak így valós, csak így életközeli. Máskülönben teljesen életidegen.

Az a hit, ami nem állta ki életünk tűzpróbáját, nem élő, nem eleven, legfeljebb ideológia. „Hitünknek az élet keresztjén meghalt hitnek kell lennie. A küzdő keresés poklára alászállt hitnek kell lennie” – nyomatékositja Diósi Dávid, majd hozzáteszi, hogy ha az élet különböző helyzeteiben a kétely vesz erőt rajtunk, ne csüggedjünk: ezek a nehéz helyzetek megtisztítják hitünket, élénk fiatalsággal ajándékozzák meg azt. Mert Isten a kétely óráiban is velünk van.