Új imaszándék a nagypénteki ünnepélyes közbenjáró fohászok sorában

0
1502

Az Istentiszteleti és Szentségi Kongregáció a koronavírus világjárványa miatt új imaszándékot adott ki, amely az Úr szenvedésének ünnepe alkalmával végzett ünnepélyes közbenjáró imák közé sorolandó.

Az ősi imákból származó ünnepélyes közbenjárások nagypénteken hangzanak el a különböző embercsoportokért mondott imák között. Ezen könyörgésekben imádkozunk a pápáért, püspökökért, a papokért és diakónusokért; a hívőkért; katekumenekért, más keresztényekért; a zsidó népért; azokért, akik nem hisznek Krisztusban; azokért, akik nem hisznek Istenben; a közhivatalnokokért és azokért, akik valamilyen különleges szükséget szenvednek.

Az új imát elrendelő határozatot a kongregáció prefektusa, Robert Sarah bíboros és titkára, Arthur Roche érsek írta alá a március 30-ai dekrétumban.

Rendkívüli könyörgés a járvány idején

A járványban megbetegedettekért, az elhunytakért, és a szeretteiket elvesztőkért is imádkozzunk, testvérek, hogy megtapasztalhassa a keresztény nép:
– életünkben és halálunkban egyaránt mellettünk áll Krisztus, a Mindenség Királya.

Csendben imádkoznak, majd a pap folytatja:

Mindenható, örök Isten, tekints kegyesen aggodalmunkra, könnyítsd meg gyermekeid terhét, fogadd országodba az elhunytakat és erősítsd meg gyenge hitünket, ahogy megerősítetted Szent Fiadat, Jézus Krisztust, aki értünk kiürítette a szenvedés kelyhét. Add, hogy mindig kétkedés nélkül bízzunk atyai gondviselésedben. Krisztus, a mi Urunk által.
Ámen.