Csíksomlyói elsőszombat másképp

0
11427
• Csíksomlyói kegyhely Facebook oldala

Április 4-én, szombaton, bár zárt templomban, de megtartják a ferences testvérek az elsőszombati Mária-köszöntőt Csíksomlyón.

A kegyhely Facebook oldalán olvasható felhívásban arra buzdítanak, hogy kapcsolódjanak be minél többen az engesztelő imádságba, amelyet a YouTube csatorna, a Mária Rádió és a Templom.ro is élő adásban közvetít.

17 órakor kezdődik a szentségimádás, 18 órakor pedig az elsőszombati Mária-köszöntő szentmise, amelyet rózsafüzérima követ. A gyertyás körmenet helyett a jelenlévő ferences testvérek felvonulnak majd a Szűzanya szobrához és elimádkozzák a kegyhely imát.

Üdvözlégy csíksomlyói segítő Szűz Mária, keresztény híveidnek segítő jó Anyja!

      Íme kegyszobrod elé térdelve, mély alázattal mutatom be tiszteletemet és hódolatomat. Te általad ajánlom fel magamat Istennek és remélem, hogy általad elnyerem mindazokat a kegyelmeket, amelyekre oly nagy szükségem van. Irgalmas jó anyám, tekints reám, fogadj engem jóságoddal és megértéseddel.


Bizalommal jöttem ide, mint édes jó Anyámhoz, hatalmas pártfogómhoz, életem vezércsillagához. Végy oltalmadba és nyújtsd felém kezedet, mely engem gyámolítson, vezessen és oltalmazzon. Hallgasd meg kérésemet, segíts minden ügyemben, vigasztalj szenvedésemben és bánatomban, oltalmazz a veszélyben, ments meg a bűnre vezető kísértéstől.

Légy betegségemben ápolom és halálomban vigasztalóm. A Te kegyes oltalmadba ajánlom nemcsak magamat, hanem szüleimet, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és mindazokat, akikért imádkozni tartozom.

Nyerd meg mindannyiuk számára a Mennyei atya irgalmát, az Úr Jézus szeretetét és a Szentlélek kegyelmét, hogy testben-lélekben megszentelődve e világon, holtunk után pedig Veled együtt örvendezzünk az Örök boldogságban. Ámen.

Csíksomlyói segítő Szűz Mária, könyörögj érettünk!