Intézkedések a gyulafehérvári főegyházmegyében a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében

0
15752
A gyulafehérvári székesegyház és érseki palota • Fotó: Csúcs Mária

Kovács Gergely érsek a koronavírus-fertőzés megelőzése érdekében intézkedéseket rendelt el a gyulafehérvári főegyházmegyében. A főpásztor körlevelét az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye főpásztoraként – meghallgatva a központi papság és az egyes kerületek főespereseinek véleményét, illetve figyelembe véve az állami rendelkezéseket és a Romániai Püspöki Kar határozatait – a következő intézkedéseket rendelem el:

1. Kerüljük a zsúfolt helyeket!
2. Mindenben kövessük az állami hatóságok és a szakértők iránymutatásait ­mind országos, mind pedig helyi szinten!
3. Tartsuk tiszteletben a templomi szentmisékre és egyéb egyházi szertartásokra vonatkozó állami intézkedéseket!

a. A hívek kisebb csoportokba történő eloszlása érdekében növelhetjük a templomi, illetve a szabadtéri szentmisék számát.
b. Ha szükséges, vezessük be az előesti vasár- és ünnepnapi szentmiséket!
c. Bátorítjuk a híveket a hétköznapi szentmiséken való részvételre!
d. A vasárnapi szentmisék időtartamát 45 percre korlátozzuk!

4. A fentebbi rendelkezések a nagyböjti lelkinapok (triduum) megtartására is vonatkoznak.
5. A legnagyobb veszélynek a betegek és az idősek vannak kitéve. Ezért őket hangsúlyozottan kérjük: ne tegyék ki magukat a fertőzés veszélyének, lehetőleg maradjanak otthon!
6. Akik személyesen nem vehetnek részt szentmisén, a rádió és a tévé hullámhosszain kapcsolódjanak be a szentmisékbe és a közös imádságokba! Kövessék a helyi templomuk rádiós vagy internetes szentmise-közvetítéseit.

A magyar ajkú hívek ezen kívül a következő szentmise-közvetítéseket követhetik:

a. Erdélyi Mária Rádió – minden nap (08:00 és 18:00);
b. Duna World – március 15. (vasárnap), 19:00;
c. Duna TV – március 22. és 29., április 5. (vasárnap), 10:00. A román anyanyelvű hívek a román nyelvű Mária Rádión, illetve vasárnaponként a TVR+ tévécsatornán kapcsolódhatnak be a szentmisékbe. Állandóan frissülő információkat a www.romkat.ro honlapon találnak.

7. A templomok napközben legyenek nyitva, hogy a hívek egyénileg is imádkozhassanak.
8. A papok, sekrestyések, ministránsok a szentmise előtt alaposan fertőtlenítsék a kezüket!
9. A szenteltvíztartók használatát mellőzzük! Gyakrabban végezzünk asperges-t!
10. A járvány ideje alatt mellőzzük szentmiséken a kézfogást, valamint a nyelvre történő áldoztatást!
11. A gyermekek és az áldást kérők esetében mellőzzük a homlokra történő keresztrajzolást!
12. Mellőzzük az ereklyék és a kereszt csókkal történő tiszteletét!
13. A gyóntatóhelységeket gyakran szellőztessék és fertőtlenítsék! A gyóntatórácsra ajánlatos védőfóliát helyezni.
14. Mindaddig, amíg az állami hatóságok a járvány miatt tanítási tilalmat rendelnek el, szünetelnek a plébániai hittanórák, az ifjúsági órák, a lelkiségi mozgalmak rendszeres programjai, valamint bármilyen más egyházi vagy kulturális rendezvény. A plébánosok és a hitoktatók azonban az online felületeken továbbra is tartsák a kapcsolatot a hittanosokkal és az ifjúsággal!
15. Csak hivatalos forrásból tájékozódjunk a járvánnyal kapcsolatban! Kerüljük a pánikkeltést, valamint a könnyelmű hozzáállást. Hivatalos információkat a 0800 800 358 számon kérhetünk. Sürgősségi esetekben a 112-es segélyhívó számot kell hívni.
16. A járvány ideje alatt a déli Úrangyala imádságot ajánljuk fel a járvány megszűnéséért, a betegekért és az elhunytakért! Az egyházmegye honlapján további imádságok találhatók. Ebben a nehéz idő­szakban kísérjük imáinkkal a fertőzésben szenvedő testvéreinket, családjaikat, az egészségügyi dolgozókat, és mindazokat, akik a fertőzés terjedésének megelőzésén fáradoznak.

Gyulafehérvár, 2020. március 13.

+Gergely
érsek

***

Măsuri de prevenire a răspândirii virusului Corona în Arhidieceza Alba lulia

În calitate de arhipăstoral arhidiecezei de Alba lulia, ascultând părerile clerului din centrul episcopal şi a reprezentanţilor din diferitele decanate, şi ţinând cont şi de decretele emise de stat şi de conferinţa episcopală din România, cer implementarea următoarelor măsuri:

1. Să ocolim locurile aglomerate.
2. Să urmăm întru totul deciziile luate de autorităţile competente, atât pe plan naţional, cât şi pe plan local.
3. Să respectăm orânduirile aduse de autorităţi vizavi de sfintele liturghii din biserici precum şi vizavi de alte activităţi bisericeşti.

a. în scopul repartizării credincioşilor pe grupe mai mici, putem creşte numărul liturghiilor din biserici sau în aer liber.
b. Dacă este necesar, să introducem liturghii anticipate de duminică şi de sărbătoare.
c. Să încurajăm credincioşii să participe la liturghiile din timpul săptămânii.
d. Să limităm durata liturghiilor duminicale la 45 de minute.

4. Măsurile de mai sus se aplică şi pentru zilele de reculegere (Triduum) din Postul Mare.
5. Vârstnicii şi bolnavii sunt cei mai expuşi la pericol. De aceea îi rugăm la modul cel mai serios pe aceştia, să nu se expună în mod inutil pericolului infectării cu acest virus, ci, dacă se poate, să rămână acasă.
6. Cei care nu pot participa personal la liturghie, să se conecteze în rugăciune prin intermediul transmisiilor
radio şi TV. Să căutăm şi să folosim aceste transmisii de liturghii şi programe religioase. Credincioşii de limba maghiară pot accesa următoarele canale:

a. Erdélyi Mária Rádió – în fiecare zi (08:00 şi 18:00);
b. Duna World – 15 Martie (Duminică, 19:00);
c. Duna TV – 22 şi 29 Martie, 5 Aprilie (Duminică, 10:00); Credincioşii de limba română pot accesa Radio Maria (pe română) precum şi programeleTVR+ sau transmisii locale din diferitele locuri de pelerinaj pentru liturghii. Pe pagina www.romkat.ro se găsesc informaţii actualizate.

7. Bisericile să fie deschise în timpul zilei, pentru ca toţi credincioşii să se poată ruga şi în mod personal.
8 Preoţii, sacristanii şi ministranţii să îşi dezinfecteze temeinic mâinile înainte de fiecare sfântă liturghie.
9. Să evităm în această perioadă la folosirea agheasmatarelor. Să oficiem mai des ceremonia de Asperges.
10. Pe perioada epidemiei să evităm strângerea mâinii în timpul liturghiei, la salutul de pace, precum şi împărtăşirea pe limbă.
11. în cazul copiilor mici şi a celor, care cer binecuvântare, să evităm însemnarea semnului crucii pe fruntea acestora.
12. Să evităm cinstirea relicvelor şi a sfintei cruci prin sărut.
13. Scaunele de spovadă să fie des aerisite şi dezinfectate. Se recomandă instalarea unei folii de protecţie, pe grilajul interior al scaunului de spovadă.
14. Cât timp se menţine de către autorităţi sistarea orelor de învăţământ, să fie sistate şi orele de religie la parohii, orele de tineret, diferitele programe ale grupărilor spirituale precum şi orice alte programe bisericeşti sau culturale. Preoţii, profesorii şi educatorii religioşi, să ţină însă legătura cu elevii şi tineretul prin intermediul platformelor on-line.
15. Să ne informăm doar din surse oficiale în legătură cu această epidemie! Să evităm crearea de panică, dar şi atitudinea zeflemistă, superficială. Putem cere informaţii oficiale la numărul 0800 800 358. în cazuri de urgenţă trebuie apelat la 112.
16. Pe perioada acestei epidemii, să oferim rugăciunea îngerul Domnului de la amiază, pentru încetarea epidemiei, pentru bolnavi şi pentru răposaţi. Pe pagina de internet a arhiepiscopiei se găsesc şi alte rugăciuni potrivite. în această perioadă grea să-i însoţim cu rugăciunile noastre pe fraţii noştri care suferă de pe urma acestui virus, pe familiile lor, pe cei care muncesc în sistemul de sănătate, pe toţi cei care se străduiesc şi lucrează pentru prevenirea şi stoparea răspândirii acestui virus.

Alba Iulia, 13. Martie 2020.

+Gergely
arhiepiscop