Nagyböjti családos lelkinap Pécskán

0
1391
Fotók: gerhardus.ro

A Pécskai Római-Katolikus Plébánia adott otthont szombaton, március 7-én a temesvári egyházmegye által meghirdetett magyar nyelvű nagyböjti családos lelkinapnak.

Húsz család vett részt, legtöbben Pécskáról, valamint 1-1 család Temesvárról és Szentlányról. A nagyböjti találkozók fő témája: Egy kenyér, egy test. Az Eucharisztikus Kongresszus kapcsán a pécskai találkozón Szilvágyi Zsolt plébános és Tari M. Böbe nővér a szentmisét mint a házasélet működésének „tükörképét” mutatták be.
A délelőtt folyamán Böbe nővér Ha ismernéd Isten ajándékát… (Jn 4,10) címmel tartott előadásában a szentmise bevezető szertartásáról úgy beszélt, mint férj és feleség közti találkozásról a következő párhuzamokban: bevonulás/hazaérkezés, lelkiismeretvizsgálat/egymásra hangolódás, dicsőség/dicsérő szavak.

Az igeliturgia mozzanatai az egymásra figyelésre, meghallgatásra, az együtt töltött minőségi időre, kommunikációra tanítanak bennünket.
Szilvágyi Zsolt Eucharisztiából élő család c. előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy a szentostyában megtestesülő krisztusi áldozat jelképezi a családban megélt számtalan áldozatot. A házastársak számára elgondolkodtató: engedjük-e, hogy megtörjenek, s elfogyasszanak bennünket? A szentmise befejező szertartása pedig azt jelképezheti, hogy a családtagok egymást megáldhatják és egymás számára áldás lehetnek.


Az ebédet követően játékos formában tapasztalhattuk meg a kommunikáció fontosságát, majd „értéktőzsdén” vidáman licitáltunk emberi értékekre, amelyek kitöltik mindennapjainkat. A kiértékelőt családos keresztút követte a templom melletti Szentháromság parkban.
A családos lelkinap záró eseménye püspöki szentmise volt, amelyet Pál József-Csaba megyéspüspök celebrált a jelenlévő papság és a szép számban összegyűlt hívek körében. A mise végén az arad-ségai plébániáról érkezett Baum család tartott példaértékű beszámolót arról, hogy mit jelent a szentmise a saját családi életükben, majd a gyermekek bemutatták mivel foglalkoztak, míg a szülők részt vettek a programokon. Tartalmas napnak voltunk részesei, köszönjük az előadóknak és a szervezőknek!


Forrás: A temesvári egyházmegye honlapja (Köles Katalin)