Ünnepélyes Mária-köszöntő Csíksomlyón

0
4061
A csíksomlyói kegyszobor másolata •Fotó: Suciu Dorottya

A napi evangélium kulcsmondata: Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! – mondta Puvák Antal, fr. Marián a csíksomlyói kegytemplom gyóntatója, a csíksomlyói elsőszombati szentmise főcelebránsa és szónoka. A csíksomlyói kegytemplomban március 7-én, elsőszombaton este szentmisét tartottak, ezt megelőzően engesztelő imaórán vettek részt a jelenlévők a gyimesi hívek vezetésével. A szentmise után rózsafüzért imádkoztak a csíkszentmiklósi és borzsovai hívek vezetésével, majd gyertyás körmenetben vitték a Szűzanya kegyszobrának másolatát a templom előtti téren.

A zsúfoltságig megtelt templomban Puvák Antal, Marián ferences testvér mutatott be szentmisét. Marián testvér homíliájában a napi evangélium kulcsfontosságú mondatából indult ki: Ti legyetek olyan tökéletesek, mint amilyen tökéletes a ti mennyei Atyátok! (Mt 5,48) Jézus ezzel a kérésével magasra emelte a mércét – mondta. Hogyan teljesíthetjük Jézusnak ezt az utasítását? Szent Jakab apostol mutat erre pár lehetséges, járható utat – mutatott rá főcelebráns.

Jakab apostol arra tanít, hogy ne hibáztassunk másokat saját gyengeségeink miatt, arról pedig ne feledkezzünk meg, hogy Isten mellettünk van a megpróbáltatás idején. Nagyböjtben a Lélek minket is arra ösztönöz, hogy a „sivatagba” vonuljunk: imára, böjtre, jócselekedetekre szolít a nagyböjt. Isten lehetőséget ad az újrakezdéshez, ha megbotlunk, s mellettünk áll akkor, amikor elesünk. Jakab apostol azt tanítja, hogy nem elég Isten tanítását meghallgatni, hanem azt tettekre is kell váltani! Mit használ, ha valakinek van hite, de a hitéből fakadó cselekedetei nincsenek? Hiteltelenné vállik az a közösség, azok az emberek, akik meghallgatják a tanítást, de nem váltják életre Isten szavát. Ahol ez viszont megtörténik az a közösség eleven és vonzó lesz.  Ahol a hitből jócselekedetek születnek, ahol az irgalmasság testi és lelki cselekedeteit gyakoroljuk, ott életre váltjuk Jézusnak a mai evangéliumban elhangzott utasítását.

Farkas Balázs a NEK előkészítő bizottságának gazdasági vezetője a szentmise végén Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek köszöntőjét és meghívását tolmácsolta a szeptemberben Budapesten zajló Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra, illetve ismertette a jelenlévőkkel a konferencia főbb programjait és meghívottjait.

A szentmise után rózsafúzért imádkoztak, majd a hívő közösség égő gyertyákkal vonult ki a templomból, kérték a csíksomlyói segítő Szűz égi pártfogását.

Az ünnepélyes Mária-köszöntőt itt lehet megtekinteni: