Úton a bérmálás szentségének felvételére készülve

0
1449

Uram, kihez mennénk? (Jn 6,68) címmel újból vallásmódszertani továbbképzőt szervezett a bérmálásra való (plébániai) felkészítés hatékonyabbá tétele céljával a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség Katekétikai Központja és az Országos Magyar Továbbképző Központ február 27–29. között. Nemes István hitoktató, az Országos Magyar Továbbképző Központ munkatársa köszöntötte a jelenlévőket a program kezdetén.

A továbbképző folytatása volt a 2018 őszén megkezdett, az elsőáldozási felkészítési programot bemutató képzésnek, amit Böcskei László megyés püspök, a rendezvény házigazdája támogatott azzal a céllal, hogy a szentségek felvételére hatékonyabban tudjanak felkészülni az arra vágyó gyermekek, fiatalok.

A foglalkozásokat Nagy Enikő M. Kriszta mallersdorfi ferences nővér vezette, aki az egyéves terv második felét mutatta be a Franz Kett-pedagógia segítségével a 24 résztvevőnek (papoknak, hitoktatóknak, gyakorlati éves kispapoknak, világi teológushallgatóknak), akik a gyulafehérvári főegyházmegyéből, a szatmári és a váradi egyházmegyéből érkeztek.

A három nap során a német valláspedagógusok által összeállított felkészítő program utolsó hat témája került bemutatásra: A képekben az életet szemlélni és a Miatyánkot imádkozni; Plébániai közösségünk – templomok a helységben; A tékozló fiú és az irgalmas Atya; Küldd el Szentlelkedet és megújul a föld színe; Az apostolokkal várjuk a Szentlelket; Légy megjelölve Isten adományaival, a Szentlélekkel.

A résztvevők a csoportmunkák, az aktív részvétel által átélték mindazt, amit ez az út nyújt a fiataloknak a bérmálás szentségére való felkészülés során, és megfogalmazták a folytatásra való nyitottságukat, abban a reményben, hogy a következő tanévben is meríthetnek ennek a valláspedagógiának a gazdagságából.

Benedek Ramóna