Eucharisztia és Szentírás a munkatársképző fókuszában

0
2308
Oláh Zoltán, a gyulafehérvári teológiai intézet tanára a szentírástudományba vezette be a hallgatókat. Fotók: Molnár Izabella

Sepsiszentgyörgyön zajlott a hétvégén az egyházmegyei akolitus-, lektor- és lelkipásztori munkatársképzés harmadik tanítási tömbje. Az 57 résztvevőt foglalkoztató képzésnek a Szent József-plébánia ad otthont.

A résztvevők a hétvégi tanítási tömb első napján Ilyés Zsolt és Szénégető István plébánosoktól az eucharisztia pasztorációjáról hallottak előadásokat a liturgika, illetve pasztorális tantárgyak keretében. Megismerték egyházunknak az eucharisztiával kapcsolatos négy fontos dokumentumát, majd az Ige liturgiájával kapcsolatos tudnivalókat, illetve a szentmise közösségivé tételének lehetőségeit járták körül, különös tekintettel a világiaknak a szentmisében való közreműködési lehetőségeire. Az előadások keretében a hallgatók csak rövid elméleti bevezetőt kapnak, és útmutatást arra nézve, hogy honnan bővítsék a témában való elméleti ismereteiket. A képzés keretében a cél, hogy a leendő munkatársak megismerjék az eucharisztia alapvető és sajátos teológiai és pasztorális gyakorlatát, valamint a szentségre való felkészülés módját és tartalmát. Fontos, hogy képesek legyenek az elsőáldozási felkészítőt az adott helyzetnek megfelelően alakítani, korcsoportok és sajátos igények szerint (elsőáldozásra készülő gyermekek és azok szülei számára, katekumenátus felnőttek részére, más felekezetből történő áttérés esetén stb.) Ugyanilyen fontos az elkötelezettség arra, hogy az elsőáldozásra készülőket úgy segítsék a szentségek felvételére, hogy az egyúttal a hitükben való elmélyedést és a közösséggel való szoros együttműködést szolgálja.

Szombat délelőtt Oláh Zoltán, a gyulafehérvári teológiai intézet tanára a szentírástudományba vezette be a hallgatókat. A Szentírás kialakulásának folyamatát, a bibliai kánont, a szenthagyomány fogalmait, a Szentírás fordításait járták körül. Az interaktív előadáson a résztvevők pontosításokat, magyarázatot kérhettek, kérdéseikkel irányt szabhattak az előadás menetének. Igazán hasznos és célzottan a csoportra szabott tanítást kaptak így, amelyet az ajánlott szakirodalom tanulmányozásával otthon még jobban elmélyíthetnek.

Az elméleti előadásokat gyakorlati modulok követték. Henn Árpád akolitus, a Katolikus Magyar Bibliatársulat alelnöke a Szentírás közösségi olvasásának módszereit, ezek alkalmazásának gyakorlati „praktikáit” ismertette a résztvevőkkel, majd gyakorlatba is ültették a hallottakat: közös szentírásolvasást tartottak kiscsoportokban. Minden tanítási tömb tartalmaz csoportbeszélgetést, amely egyben lehetőség a résztvevőknek a csoportalakítás és csoportvezetés módszereinek gyakorlására. Minden tanítási tömbön felváltva vezetik a résztvevők a csoportokat, gyakorlatban is kipróbálva az előzőekben hallott módszertani útmutatásokat.

A közös szentírásolvasás már a képzés harmadik aspektusát is bevezette, hiszen az elméleti és gyakorlati ismeretszerzésen túl minden képzési tömb célja a lelki-hitbeli töltekezés és elmélyülés is.

Ennek adott alaphangot Oláh Zoltán homíliája, aki Lévi meghívásának történetén keresztül a Jézus hívása felett érzett örömöt emelte ki a résztvevők számára: azt a kitörő lelkesedést, amely eltöltötte a meghívott Lévit, aki ennek örömére azonnal nagy lakomát rendezett. Ehhez hasonló örömmel és lelkesedéssel töltsön el minden munkatársat, aki meghívást kapott az egyház szolgálatára.

Szombat délután Balla Imre segédlelkész rövid elmélkedésre hívta a résztvevőket: a keresztút állomásai közül kiválasztották azt a Jézus-arcot, amely a legközelebb áll most hozzájuk, a leginkább megszólítja őket. Rövid csendben arra figyeltek, mire indítja most személyesen őket ez a keresztúton haladó Jézus.

Ezt követően önismereti foglalkozásra került sor. Az egyéni és kiscsoportos munka során elkészítették a résztvevők saját címerüket, majd röviden áttekintették szociális hálójukat.

Molnár Izabella