Bölcsesség

0
2611
Kovács Gergely püspökszentelése és érseki beiktatása. Fotó: Dezső László

Püspökké szentelték és elfoglalta érseki hivatalát Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye új érseke. Ilyenkor a kegyelmi ajándékokon túl számos probléma és nehézség, megoldásra váró feladat is nyakába szakad az új vezetőnek. Erdő Péter bíboros is felidézte a püspökszentelésen mondott köszöntőjében, hogy ő maga is azzal szembesült a saját felszentelését követően, hogy számos emberi problémával fordultak hozzá, miközben „valamiképpen eszköztelenül, nem úgy, mint a mindenre felkészült jó diák, hanem pusztán Krisztus és a Szentlélek segítségével” kellett megoldania nagyon fontos helyzeteket.

Minden bizonnyal most Kovács Gergely érseket is megannyi kedveskedés övezi, amelynek többsége szívből jövő, őszinte gesztus, de az emberi természetet ismerve feltételezhetjük, hogy előfordul: a nyájas, már-már nyálas közeledések mögött olykor fondorlat bújik meg. Aki csak teheti, igyekszik most közel kerülni az új vezetőhöz, hogy kifejezze elköteleződését, hűségét és nagyrabecsülését. Kérjük az Istent, hogy tegye éberré és nyitottá az érsek szívét, hogy szeretettel fogadja embertársait, azonban ismerje fel a kétes szándékú közeledéseket, és szeretetével tudja lefegyverezni azokat. Adja meg neki a bölcsesség adományát, amivel a nehéz helyzetekben és összetűzésekben is az isteni igazság és egyben irgalmasság képviselőjeként a közösség javát szolgálja.

Köszönő szavaiban ő maga idézte fel Kányádi jól ismert sorait: „Aki megért s megértet, egy népet megéltet”. Fontos a megértés, ami a másik meghallgatásával kezdődik. Örvendetes, hogy így látja ezt Kovács Gergely, a párbeszéd csakis így jöhet létre. Nagyszerű példa áll előtte és mindannyiunk előtt Ferenc pápa személyében, aki a párbeszéd bajnoka. A gyengék védelmezőjeként, az elesettek és elnyomottak gyámolaként pedig nap mint nap megmutatja számunkra az ösvényt, amelyen járhatunk. A párbeszéd elengedhetetlen egymás megértéséhez és önmagunk megértetéséhez. Ugyanakkor fontos a bölcsesség, hogy ezeket krisztusi módon éljük meg.

Örülünk az új érseknek, és kívánjuk, hogy megtalálja a hangot a rá bízott közösséggel, hogy kellő érzékenységgel és odafordulással viseltessen iránta és ezáltal jó vezetője lehessen. A II. vatikáni zsinaton az egyház kitárta ablakait, és most mi is bizakodva reméljük, hogy Kovács Gergely érsek a Szentlélek közreműködésével friss levegővel árasztja el egyházmegyénket. Imádkozzunk, hogy az új püspökkel együtt mi is Isten alázatos szolgái és a köztünk élő Isten országának tanúi legyünk.