Nyílt napot tartottak a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc líceumban

0
2840
Tamási Zsolt igazgató köszönti a szülőket • Fotók: Molnár Izabella

Nyílt napot tartottak a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc líceumban február 27-én délután az előkészítő osztályba készülő gyerekek és szüleik számára. Az érdeklődő szülők és gyerekek a jelenlegi előkészítő osztály tantermében gyülekeztek, majd a szülők egy másik tanterembe vonultak át a tájékoztató idejére, míg a gyerekeknek Bajkó Zsuzsa és Zongor Judit tanítónők tartottak foglalkozást.

A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum nemcsak oktatni és szellemileg gazdagítani kívánja növendékeit, hanem összeforrott közösség akar lenni, ahol az ember kibontakozhat szellemi, lelki, közösségi szinten. Fontosak a diákok mögött álló szülők és családok, mert együtt tudjuk és akarjuk megvalósítani az Alma mater formáló küldetését. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy társaink és testvéreink akarnak lenni, amikor minket választanak – köszöntötte a szülőket dr. Tamási Zsolt igazgató.

Ezt követően ismertette az iskolába való beiratkozás legfontosabb formai és adminisztratív  tudnivalóit. Az intézmény nem rendelkezik iskolakörzettel, és felekezeti hovatartozástól függetlenül várja azokat a diákokat, akik a keresztény értékrendet elfogadva ezt az iskolát választják.

A líceum fontosnak tartja, hogy lehetőleg azonos értékrendű családok kerüljenek be az iskola közösségébe. Éppen ennek érdekében készült az a sajátos kritériumrendszer, amely feltétele az iskolába való bejutásnak, és amely a túljelentkezés esetén megszabja a bejutási sorrendet.

A bejutásnál előnyt élveznek azok, akiknek a testvér(ek) felekezeti iskolába jár(nak), akiknek a szülei tanulmányaikat felekezeti tanintézményben végezték, akinek szülei egyházi intézmények alkalmazottai vagy önkéntesei, illetve akik nagycsaládból származnak.

Sükei Mária tanítónő kiemelte, hogy az iskolai nevelés az otthoni nevelés folytatása és kiegészítője. Fontos ezért, hogy kölcsönös bizalom legyen a tanítónő és a szülők között, és kialakuljon egy egészséges együttműködés és közös akarat. Elmondta röviden a jelenlegi osztálya fontosabb tevékenységeit és eredményeit. Az osztály minden évben részt vesz az évfolyamnak meghirdetett tanulmányi, kreativitási és sportversenyeken. A cél az, hogy minden gyerek lehetőséget kapjon a saját érdeklődési körének és tehetségének megfelelően a saját képességeit kibontakoztatni. Ezt szolgálják az elemi tagozat keretében működő szakkörök is: a citera, furulya és néptánc szakkör, amelyek népszerűek a diákok körében.

A tájékoztató után lehetőségük volt a szülőknek megtekinteni a többi osztálytermeket, kötetlenül beszélgetni a tanítónőkkel és ismerkedni egymással.

Megkérdeztünk néhány szülőt arról, hogy miért éppen ezt az iskolát választja a gyerekének:

„Két nagyobb gyerekünk is itt jár, és azt tapasztaltuk, hogy ennek az iskolának és a közösségnek van egy olyan szellemisége, amelyet nem kapunk meg más iskolában. Az itt dolgozó pedagógusokról pozitív a benyomásunk, ezért ragaszkodunk továbbra is az iskolához. (T.Sz.)

„Otthon is kapnak a gyerekeink egy vallásos alapnevelést, és számunkra fontos, hogy ez a közösségbe kerülésük után is folytatódjon, mert csak így  alakulhat ki egy egészséges életszemlélet a felnövő gyerekekben.” (H.I.)

„Lelki-szellemi nevelést várunk el az iskolától. A nagyobb gyerekeinkkel kivártuk, végigizgultuk a problémás időszakban a beiratkozást, a lehet-nem lehet idegölő várakozását azért, mert a többlet, amit az iskola nyújt, megérte nekünk ezt az erőfeszítést.” (O.Sz.)

„A nagyobb gyerekeink más iskolába járnak, de amióta a katolikus iskola elindult, égett a vágy bennünk, hogy legalább a harmadik gyerekünk ide járjon. A közösség a legvonzóbb, elsősorban a gyerekközösség: fontos, hogy ez olyan legyen, ahol a gyermekünkben az otthon beléje táplált értékrend mélyül el, nem ezzel ellentétes értékeket sulykolnak belé.” (T.P.)

„Elsősorban egy értéktelített, családorientált, vallásos nevelést remélünk az iskolától. Láthatjuk, hogy egy elszabadult erkölcsű világban élünk, ahol gyökértelenné és értéktelenné akarnak alakítani minket, a múltunkat és kultúránkat elvitatják. Ennek ellensúlyozását reméljük ettől a neveléstől, és ebben látjuk többnek ezt az iskolát a más iskoláknál. „(D.Cs.)

Molnár Izabella