Temesvári lelkinap: hogyan tudnám jobban szolgálni az egyházat és a világot?

0
1357
Fotók: Gerhardus.ro

Ez volt az egyik kérdés, amelyre a kiscsoportos megbeszélés keretében keresték a választ a résztvevők azon a lelkinapon, amelyet a Temesvári Püspökség február 26-án, hamvazószerdán szervezett az alkalmazottaknak, illetve a már nyugdíjas munkatársaknak. A lelkinap meghívott előadója Ovidiu Cozmuța oravicabányai görög katolikus esperes volt.

A program reggel 9 órakor az Egyházmegyei Ifjúsági Központ nagytermében elmélkedéssel kezdődött, amelynek központi témáját Lukács evangéliuma 22. fejezetének az a részlete képezte, amikor Jézus elfogását követően Péter háromszor is letagadja, hogy bármi köze lenne a Messiáshoz. Előadásában Ovidiu Cozmuța esperes kiemelte: Jézus nincs többé a tanítványai körében. Mint az evangélium is írja: Péter messziről követte (v.ö. Lk 22, 54). A tűz körül melegedő emberek felismerték Pétert, ami azt jelenti, hogy Jézus sem volt annyira ismeretlen a számukra. Akár egy apró gesztus is árulkodó lehet, egy idő után bizonyára meglátszik valakin, hogy Jézus közelében él, hozzá kötődik.

„Vajon a mi barátaink, környezetünk észrevették-e már rajtunk, hogy Jézus követői közé tartozunk? A másik ember, aki felismerte Pétert, úgy fogalmaz: »Te is közéjük tartozol« (v.ö. Lk 22, 58), tehát már nem csupán Péter személyes kapcsolatáról van szó, hanem az egész közösségről, a tanítványok alkotta közösségről. Jézus ma is jelen van az emberek közötti kapcsolatokban. Tehát fontos a személyes kapcsolat, de ugyanolyan fontos a közösség is” – magyarázta az esperes.

Az elmélkedést követően a mintegy 40 résztvevő kisebb csoportokban osztotta meg a témához fűződő gondolatait, véleményét.
A közös kiértékelés után a temesvár-belvárosi Szent Katalin templomban Pál József Csaba megyés püspök szentmisét mutatott be, amelyen Dirschl Johann általános helynök, Szilvágyi Zsolt pasztorációért felelős püspöki helynök, Laus Nikola püspöki irodaigazgató, Bakó László püspöki titkár, Cădărean Ion máriaradnai lelkipásztor, valamint Ovidiu Cozmuța görög katolikus esperes koncelebrált.

Szentbeszédében a főpásztor Ferenc pápa idei nagyböjti üzenetéből idézett: „Krisztus nevében kérünk: engesztelődjetek ki az Istennel!” (v.ö. 2Kor 5,20). Aki ugyanis kiengesztelődik Istennel, az meg tud békélni az embertársával is – fűzte hozzá a püspök. A szentmisén sor került a hamvazás szertartására is, amelynek keretében minden jelenlévő homlokára hamuval keresztet rajzolt a főpásztor és az általános helynök. A lelkinap szeretetvendégséggel zárult.

Forrás: Gerhardus.ro