Nagyszokondi imahétvége: ne legyen énközpontú az imádságunk

0
965
Fotók: A szatmári egyházmegye sajtószolgálata

Szemlélődő hétvégén gyakorolták az imát Nagyszokondon: azzal a céllal fordultak Isten felé, hogy szavaik elszakadjanak a személyes akarattól, vágyaktól és kérésektől.

A csendes, imádkozó hétvégét a Szatmári Római Katolikus Püspökség világiak irodája február 21-e és 23-a között szervezte. Egyéni imaidők és azoknak irányt adó impulzusok jellemezték az együttlétet, amelyben a birtoklásvágy, a hatalomvágy és a becsvágy hármas kísértését is áttekintették. Ezek igen gyakran megmérgezik az imádságot, így az imádkozó ember a kéréseire, akaratának megvalósítására figyel. A keresztény hozzáállás ugyanakkor keresi Isten jelenlétét és az ő akaratát, amelyet követni akar, hiszen ez az egyedüli irány, amely a kiteljesedéshez, az értelmes élethez vezet. „Legyen meg a te akaratod” – hangzik el a Jézustól utókorra hagyott Miatyánkban, útmutatást adva a keresztény embernek az istenközpontú életre, amely a gondviselésre hagyatkozásban létezik.

A hétvége során az Isten akaratára figyelő imát gyakorolták tehát a résztvevők, majd vasárnapi elválásuk előtt elmondták, a közösen elmélyített gondolatok segítik a gondviselésre figyelést és az összeszedettséget a hétköznapokban is.

A szatmári egyházmegye sajtószolgálata